• DODURGA (ÇORUM) YÖRESİ BİTÜMLÜ ŞEYLERİNİN JEOLOJİSİ VE KULLANIM OLANAKLARI

ÖZET
        Çalışılan saha Çorum'un 45 km kuzeybatısında yer almakta olup bitümlü şeyl içeren seri Alpagut, Tutuş, Dodurga, Berkköy arasında yayılım göstermektedir. Çalışma alanında yüzeyleşen en yaşlı birim Eosen yaşlı kayaçlar olup bunun üzerine uyumsuz olarak linyit ve bitümlü şeyl içeren Miyosen yaşlı seriler gelmektedir. En üstte ise uyumsuz olarak Plio-Kuvaterner yaşlı kumtaşı, silttaşı ve Pleyistosen yaşlı eski taraçalar ile seki çakılları yer almaktadır.
        Bitümlü şeyl içeren Miyosen yaşlı seri ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmalarda sahanın çeşitli yerlerinden ölçülen beş ayrı stratigrafik kesitten alınan 108 adet numunenin teknoloji Laboratuarlarında yapılan analizleri neticesinde, bitümlü şeyllerin ısıl değerinin 70-870 K.Cal/kg, ortalama kül oranının % 75.20, su oranının 0.90-16.15, yoğunluğunun 2, 32 gr/cm, bitüm oranının ise % 2.5 olduğu belirlenmiştir. Sahanın küçük bir bölümü açık işletmeye elverişlidir. Sahada tarafımızdan ölçülen stratigrafik kesitlerle linyit amaçlı yapılan eski sondajlardan faydalanılarak yapılan değerlendirmeler sonucu 138 milyon ton muhtemel bitümlü şeyl rezervi hesaplanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9529
Rapor Adı DODURGA (ÇORUM) YÖRESİ BİTÜMLÜ ŞEYLERİNİN JEOLOJİSİ VE KULLANIM OLANAKLARI
Konu BİTÜMLÜ ŞEYL
Yer - Konum ÇORUM DODURGA-ÇORUM
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1992
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR. İLKER ŞENGÜLER DR.MEHMET ŞENER MEHMET TAKA

DODURGA (ÇORUM) YÖRESİ BİTÜMLÜ ŞEYLERİNİN JEOLOJİSİ VE KULLANIM OLANAKLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09529
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 188,02TL


Etiketler: BİTÜMLÜ ŞEYL, ÇORUM, DODURGA, 9529