• ILIÇ-KEMAH-ERZİNCAN YÖRESİ KROM PROSPEKSİYON RAPORU

ÖZET
        Rapor, Sivas-Erzincan Krom Arama Projesi dahilinde, 1988 yılında yapılan Ilıç-Kemah-Erzincan Yöresi'nin Krom Prospeksiyon Çalışması'nın sonuçlarını kapsamaktadır. Çalışma sahası Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun güneyinde Munzur Dağ Oluşumu'nun kuzeyinde yer almaktadır. Bölgede Paleozoyik çökelleri, Mesozoik çökelleri ve ofiyolitli karışığı, Tersiyer çökelleri, asit intrüsif ve volkanitleri görülür. Çalışma alanında tektonit grubu kayaçlarla, kümülat grubu kayaçların geçiş zonunda bulunan kayaçlarla, tektonit kökenli harzburjit, dunit ve kromititler bulunmaktadır.
        Krom cevherleşmeleri podiform tipte devamlı veya devamsız yataklar şeklinde izlenmektedir. Cevherli zonlar saçılmış, bantlı, nadiren nodüler veya fayların breşik zonlarında masif karakterli olarak izlenmektedir. Ortalama tenörler nodüler, saçılmış ve bantlı karakterdeki zonlarda %10-40 Cr2O3 aralığında, masif cevherin bulunduğu zonlarda ise %40-48 Cr2O3 arasında değişmektedir. Cevher genellikle bir dunit merceği içinde veya bir dunit kılıfı içinde izlenmektedir. Çalışma alanında çoğu sahalarda cevherli zon iç yapıya uyumludur. Bazı sahalarda ise faylara bağlı olarak ilksel konumlarını kaybetmişlerdir. Sonuç olarak çalışılan bölgenin krom potansiyeli değerlendirilmeye ve önemli görülen sahalar tespit edilmeye çalışılmıştır.
        Yücebelen, Karanlıklı Tepe Ocakları krom potansiyeli yönünden önemli (bir kaç bin ton dolayında potansiyele sahip) görülmüştür. Diğer ocak ve yarmalarda bir kaç yüz ton veya daha az cevher potansiyeli olduğu gözlenmiştir. Ayrıca Uluyamaç Masifi güneyinde arama çalışması yapılmamasına rağmen yaygın olarak izlenen saçılmış bantlı karakterde cevherleşme tespit edilmiştir. Cevher potansiyeli yönünden önemli görülmektedir.
        Bu sahalardan Uluyamaç güneyi sahası için Genel Müdürlük adına ruhsat alınması önerilmiş ancak saha için ruhsat hakkı alınamamıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9505
Rapor Adı ILIÇ-KEMAH-ERZİNCAN YÖRESİ KROM PROSPEKSİYON RAPORU
Konu KROM
Yer - Konum ERZİNCAN ILIÇ-KEMAH-ERZİNCAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 30.09.1988
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar A.BAKİ ÇAĞLAYAN

ILIÇ-KEMAH-ERZİNCAN YÖRESİ KROM PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09505
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 311,27TL


Etiketler: ERZİNCAN, ILIÇ, KEMAH, KROM, 9505