• CİLT 6 KABAKLIDERE (PİRİBEYLER-BÜYÜK ORHAN/BURSA) KROM SAHANIN MADEN JEOLOJİ RAPORU

ÖZET
        Bu çalışma MTA Genel Müdürlüğü ile Etibank Genel Müdürlüğü arasında 29.06.1992 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde, MTA tarafından Etibank Kuzeybatı Anadolu Krom İşletme Müdürlüğü adına ruhsatlı Bursa İli, Büyükorhan İlçesi, Piribeyler Köyü güneydoğusunda yer alan Kabaklıkdere Krom Sahası'nda gerçekleştirilen ayrıntılı jeoloji incelemelerinin sonuçlarını sunmaktadır.
        Gerçekleşen bu çalışma kapsamında, 11 hektarlık bir alanın 1/1.000 ölçekli detay jeoloji haritası hazırlanarak, yarma ve mostralarda yapılan gözlemler ile, yarmalardan alınan cevher numunelerinin kimyasal analiz sonuçlarıyla birlikte, sahanın cevher potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla bir değerlendirilmesi yapılmıştır.
        Bu değerlendirmeye göre, 5 ayrı yerde yüzeyleyen cevherleşmeler birbirlerine paralel zonlar şeklinde aynı dunit düzeyinde yataklanmışlardır. Eğim miktarlarının yüksek olduğu yerlerde cevherin eğim yönlerinde terslenmeler olduğu gözlenmiştir. Çalışma sahasındaki cevherleşmelerin boyutları ile cevher numunelerinin yapılan analizi sonuncunda; % 10-32 Cr2O3 tenör aralığında 6600 ton kadar bir potansiyel varlığı tespit edilmiştir. Bu potansiyelin büyük bir bölümü ise ruhsat sahası dışında bulunmaktadır.
        Söz konusu bu potansiyelin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla, cevherleşmelerin doğrultuları boyunca yarma genişletme çalışmaları ile galerili arama ve derinlik devamlılıklarının kontrolü için desandre açılması önerileri geliştirilmiştir. Bu önerilere alternatif olarak iki ayrı lokasyondan sığ yüzey sondajları önerilmiştir.
        Kalabalıkdere Sahası cevherleşmeleri tek başına değerlendirildiğinde, ekonomik boyutlu bir potansiyele sahip olmaktan oldukça uzaktır. Ancak ruhsat sahasındaki diğer sahalara özellikle Kırocak-yakınlığı, aynı ruhsat içinde bulunması ve cevher kalitesinin benzerliği açısından, Kırocak Cevherleri'nin üretimi aşamasında o potansiyele katkısı olacağı kuşkusuzdur. Sahada bundan sonra yapılacak madencilik faaliyetleri bu bakımdan değerlendirilip uygulamaya konulmalıdır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9499
Rapor Adı CİLT 6 KABAKLIDERE (PİRİBEYLER-BÜYÜK ORHAN/BURSA) KROM SAHANIN MADEN JEOLOJİ RAPORU
Konu KROM
Yer - Konum BURSA BÜYÜK ORHAN-BURSA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1993
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar HAYRETTİN ÖZEN

CİLT 6 KABAKLIDERE (PİRİBEYLER-BÜYÜK ORHAN/BURSA) KROM SAHANIN MADEN JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09499
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 122,23TL


Etiketler: BURSA, BÜYÜK ORHAN, KROM, 9499