• CİLT 5 HEKİMYERİ (PİRİBEYLER-BÜYÜK ORHAN/BURSA) KROM SAHANIN MADEN JEOLOJİ RAPORU

ÖZET
        Bu çalışma, MTA Genel Müdürlüğü ile Etibank Genel Müdürlüğü arasında 29.06.1992 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde, MTA tarafından Etibank Kuzeybatı Anadolu Krom İşletme Müdürlüğü adına ruhsatlı Bursa İli, Büyükorhan İlçesi, Piribeyler Köyü güneydoğusunda yer alan Hekimyeri Krom Sahası'nda gerçekleştirilen ayrıntılı jeoloji incelemelerinin sonuçlarını sunmaktadır.
        Gerçekleşen bu çalışma kapsamında, 60 hektarlık bir alanın 1/1.000 ölçekli detay jeoloji haritası hazırlanarak, yarma ve çoğu kısa arama galerilerindeki gözlemler ve yarmalardan alınan numunelerin kimyasal analiz sonuçlarıyla birlikte sahanın cevher potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla bir değerlendirilmesi yapılmıştır.
        Buna göre, Hekimyeri Tepe kuzey ve güneyinde bulunan cevher yüzeylemelerinin, birbiriyle ilişkisi olmayan farklı dunit düzeylerinde yataklandığı belirlenmiştir.
        Bunlardan sahanın güneyindeki yarmalarda yüzeylenen cevher zonu, 1-1.5 m kalınlıkta ve doğrultuda 250 m kadar izlenmektedir. Zon, bantlı-saçılı, masif ve yer yer nodüllü karakterde olup; analiz sonuçlarına göre tenör % 10-20 Cr2O3 arasında değişmektedir.
        Sahanın kuzeyindeki yarmalarda ise, yüzeylenen cevher zonunun kalınlığı ortalama 2 m olup, doğrultusunda 60 m kadar takip edilmiştir. Alınan numunelerden, zonun yaklaşık tenörünün % 15 Cr2O3 olduğu görülmüştür.
        Jeoloji haritası verileri ile sahada Etibank tarafından gerçekleştirilen iki adet sondaj sonuçları da değerlendirilerek; Hekimyeri Tepe güneyinde 56.250 ton, kuzeyinde ise 7.200 ton kadar bir potansiyel rezervin varlığı hesaplanmıştır.
        Söz konusu bu potansiyelin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla, 5 ayrı lokasyondan aşamalı olarak sondaj önerisi geliştirilmiştir. Bu öneriler cevher kalitesi ve çeşitli nedenlerle riskli bulunduğu taktirde, eski galerilerin veya yeni açılacak galerilerle cevherin doğrultu ve eğim yönünde takip edilerek arama ve üretim çalışmasının birlikte yürütülmesinin yararlı olacağı uygun görülmüştür.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9498
Rapor Adı CİLT 5 HEKİMYERİ (PİRİBEYLER-BÜYÜK ORHAN/BURSA) KROM SAHANIN MADEN JEOLOJİ RAPORU
Konu KROM
Yer - Konum BURSA BÜYÜKORHAN-BURSA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1993
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MAHİR İZMİR

CİLT 5 HEKİMYERİ (PİRİBEYLER-BÜYÜK ORHAN/BURSA) KROM SAHANIN MADEN JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09498
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 184,40TL


Etiketler: BURSA, BÜYÜKORHAN, KROM, 9498