• CİLT 3 BAĞLAR DERESİ (PİRİBEYLER-BÜYÜKORHAN-BURSA) KROM SAHASININ MADEN JEOLOJİ RAPORU

ÖZET
        Etibank adına ruhsatlı, Harmancık (Bursa) Ofiyoliti'nin Piribeyler-Bağlarderesi krom sahası 1/1000 ölçekte etüt edilmiştir. Sahada esas olarak dunit, harzburjit, dolerit ve kromititler bulunmaktadır. Dunitler, sahayı GB-KD yönünde kat eden 100-150 m genişlikte bir zon oluşturmakta; bu zonun KB ve GD'sunda harzburjitler yer almaktadır. Harzburjitler içerisinde dunit bant (compositional layering) seviyeleri sık sık rastlanmakla birlikte dunit içerisinde de harzburjit bant ve mercekleri bulunmaktadır. Özellikle dunit içerisinde bulunmakta olan kromitit bantları kaya dokanaklarına uygun duruşlar göstermektedir. Kromit ve ortopiroksen kristalleri dikkate alınarak hazırlanan stereografik projeksiyon çalışmaları sonucuna dayanarak, sahadaki peridotitin ilksel yapısının 110/66 ile 148/55 değerleri çevresinde yoğunlaşma gösterdiği; folyasyon düzlemlerinin ise126/72 çevresinde yoğunluk kazandığı söylenebilmektedir.
        Doleritler kalınlığı 4 m'yi geçmeyen dayklar şeklinde, genellikle KB-GD ve GB-KD yönlerinde görülmektedir. İnce taneli olan bu kayalar hem dunitten hem de harzburjitleri keser şekilde gözlenmektedir. Kaya birimleri arazide kolaylıkla ayırt edilebilmektedir. Kromititler esas alarak dunitler içerisinde iş yapıya uyumlu dissemine ve masif bantlar (mercekler ?) halinde izlenmektedir. Halen mevcut olan en fazla kalınlık 0.7 m ve masif olarak, Büyük Yarma batısındaki (altındaki) galeride görülmektedir. Sınırlı  arazi verileri ile oluşturulmuş en muhtemel cevherleşme yapısal modelimize göre, cevher zonu, Büyük Yarma'dan itibaren genelde GB'ya 25-35 dereceli dalım göstermektedir ve aramalarda bu modele öncelik tanınması uygun olacaktır.
        Bağlarderesi'ndeki kromit cevherleşmesi cevher kalitesi açısından Piribeyler sahasında önemli olup ana cevher kütlesi masif kromittir. Sahanın ekonomik potansiyeli konusunda, Harmancık Ofiyoliti'nde varlığı ilk kez tarafımızdan ortaya çıkarılmış olan, sahada özellikle kuzey kesimde yer yer izlenen Listvenit oluşuklarının da özellikle epitermal altın cevherleşme sisteminin çevrede gelişmiş olabileceği düşüncesiyle ayrıca ele alınması uygun görülmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9496
Rapor Adı CİLT 3 BAĞLAR DERESİ (PİRİBEYLER-BÜYÜKORHAN-BURSA) KROM SAHASININ MADEN JEOLOJİ RAPORU
Konu KROM
Yer - Konum BURSA PİRİBEYLER-BÜYÜKORHAN-BURSA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.1993
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MEHMET BALCI

CİLT 3 BAĞLAR DERESİ (PİRİBEYLER-BÜYÜKORHAN-BURSA) KROM SAHASININ MADEN JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09496
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 151,18TL


Etiketler: BURSA, BÜYÜKORHAN, KROM, PİRİBEYLER, 9496