• BİNGÖL-KARLIOVA-YEDİSU DOLAYININ JEOLOJİSİ VE PETROLOJİSİ

ÖZET
       
Çalışma alanında yüzeylenen birimlerin tabanını Alt Paleozoyik yaşlı Hınıs Metaofiyoliti oluşturur. Bu metaofiyolitleri, Bitlis Metamorfikleri ve Anadolu Ada Yayı volkano-sedimanter serileri tektonik olarak üzerlemiştir. Metamorfik, metaofiyolit ve ada yayı volkano-sedimanter birimlerini Maestrihtiyen-Alt Miyosen aralığında çökelmiş birimler açısal uyumsuzlukla örter. Maestrihtiyen-Alt Miyosen aralığında çökelmiş sedimanter birimler birbirleriyle düşey ve yanal geçişli olup, karasal kaba kırıntılar (kızıl-şarabi renkli çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı ve çamurtaşı), kireçtaşı, fliş, lav ve piroklastik kaya stratigrafi birimlerinin oluşturduğu volkano-sedimanter birimlerden ibarettir. Söz konusu birimler beş formasyona ayırtlanmıştır (Elmalı, Navru, Memiş Komu, Mollakulaç Dere ve Adilcevaz Formasyonları).
        Alt Miyosen yaşlı birimleri, Orta Miyosen yaştaki Bingöl Dağı Grubu'nu oluşturan volkanit ve çökel kayaları açısal uyumsuzlukla örter. Söz konusu bu birimleri de Üst Miyosen yaşlı Varto Grubu uyumsuzlukla örter. Varto Grubu, lav ve piroklastik kayalarının egemen olduğu Solhan Formasyonu ile gölsel çökellerle temsil edilen Zırnak Formasyonu'ndan oluşur. Varto Grubu'nu ise Alt Pliyosen yaşlı Hamurpet Lavı, Orta-Üst Pliyosen yaşlı Yolüstü Formasyonu ile Kuvaterner yaşlı genç çökeller ayrı ayrı uyumsuzluklarla örter.
        Çalışma alanında yüzeylenen tüm kaya birimleri Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ve Doğu Anadolu Fay Zonu (DAF) tarafından kesilmiştir.

1. GİRİŞ
       
Çalışma alanı; Bingöl-Erzurum İl Sınırları boyunca Bingöl-Karlıova-Yedisu-Adaklı İlçeleri arasında yer alır (Şekil 1). Yaklaşık 2700 km2 bir alanı kapsar. Çalışma alanı, Kuzey Anadolu (KAF) ve Doğu Anadolu Fay (DAF) zonlarının birbirlerine dar açı ile yaklaşıp kesiştikleri bir bölgede yer alır. Güneyde Bitlis Metamorfikleri, doğuda Şerafettin Dağları, Kuzeydoğuda Bingöl Dağı, kuzeyde Harhal, Soğanlı ve Şeytan Dağları tarafından sınırlandırılmıştır.
        Çalışmanın amacı ve gerekçesi; çalışma alanı, MTA Genel Müdürlüğü'nün Jeoloji Etütleri Dairesi'ne bağlı, "Karlıova-Varto dolayının jeoloji etütleri projesi" kapsamında, 1988-1989 yılları arasında çalışılmıştır. Söz konusu alanın 1/25.000 ölçekli jeoloji haritalarını yapmak ve alanın jeodinamik evrimine (stratigrafi, tektonizma, volkanizma, yapısal kaya birimlerinin ayırtlanması ve yaşları vs) ilişkin, jeolojik gözlem ve değerlendirmeleri ortaya koymak amacı ile bu proje öngörülmüştür.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9448
Rapor Adı BİNGÖL-KARLIOVA-YEDİSU DOLAYININ JEOLOJİSİ VE PETROLOJİSİ
Konu BİNGÖL JEOLOJİ VE PETROLOJİ
Yer - Konum BİNGÖL BİNGÖL-KARLIOVA-YEDİSU
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1991
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar HALİL YUSUFOĞLU İBRAHİM PAPAK NİYAZİ TARHAN N.NACİ KARABALIK SELAMİ BAĞIRSAKÇI

BİNGÖL-KARLIOVA-YEDİSU DOLAYININ JEOLOJİSİ VE PETROLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09448
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 623,50TL


Etiketler: BİNGÖL, BİNGÖL JEOLOJİ, BİNGÖL PETROLOJİ, KARLIOVA, YEDİSU, 9448