• AŞKALE-ÇAT (ERZURUM) DOLAYININ JEOLOJİSİ

1. ÖZET
        Çalışma alanında yüzeylenen birimlerin tabanında Permiyen-Alt Senoniyen yaşlı Anadolu Ada Yayı volkano-sedimanter serisi yer alır. Ada Yayı birimleri, lav (bazalt, andezit), piyroklastik ve derin deniz pelajik çökellerinden oluşurlar. Olistostromal bir iç yapı gösterir. Yerli (rekristalize kireçtaşı) ve yabancı (ofiyolit, metamorfik) kaya olistolitlerini içerirler. Bazı kesimlerde ise tektonik kökenli bir melanja karşılık geldiği gözlenir. Ada Yayı birimlerinin tabanında ne tür kaya birimlerin yer aldığı gözlenmemiştir. Ancak, Ada Yayı birimlerini Maestrihtiyen öncesi, Alt Paleozoyik yaşlı Hınıs Metaofiyolifi nap olarak üzerlemiştir. Metaofiyolitler peridotit, gabro ve levha dayk karmaşığından oluşur.
        Çalışma alanında ada yayı birimlerini ve bunları nap olarak üzerlemiş olan peridotitleri birlikte, Oligosen-Alt Miyosen yaşlı Mollakulaç Dere ve Alt Miyosen yaşlı Adilcevaz Formasyonları uyumsuzlukla örter. Formasyonları oluşturan egemen kaya türleri göz önüne alınarak üye adlamaları yapılmıştır. Mollakullaç Dere Formasyonu kaba kırıntılardan oluşur. Adilcevaz Formasyonu ise kireçtaşı, marn, tüfit, kumtaşı, kiltaşı, kalkarenit, çakıltaşı, jips-tuz-anhidrit ve kızıl-şarabi renkli kaba kırıntılardan (yelpaze çökelleri) oluşur. Adilcevaz Formasyonu kalori değeri yüksek linyit, lav ve piyroklastik ara katkılarını içerir. Tersiyer birimleri birbirleri ile düşey ve yanal geçişli olup, sığ denizel-evaporit-karasal ortamlarda çökelmişlerdir.
        Üst Miyosen yaşlı Varto Grubu iki formasyondan oluşur. Solhan Formasyonu karasal ortamda gelişen volkanitlerden, Zırnak Formasyonu ise gölsel ortamda çökelmiş sedimanlardan oluşurlar. Her iki formasyon birbirleriyle düşey ve yanal geçişli ve griklik yapar. Alt Miyosen ve öncesi birimlerini uyumsuzlukla örter.
        Orta-Üst Pliyosen yaşlı Yolüstü Formasyonu, çek-ayır ve dağlar arası gölsel havzalarda çökelmiş marn, kiltaşı, silttaşı, çakıltaşı, tüfit ve gölsel kireçtaşı kaya stratigrafi birimleri ile temsil edilmiştir. Bu birimler genellikle yatay tabakalanmalıdır. Üst Miyosen yaşlı Varto grubunu ve öncesi yaşlı birimlerini uyumsuzlukla örter.
        Çalışma alanı ve yakın dolayında KD-GB ve KB-GD yönlü fay sistemleri gelişmiştir. KB-GD yönlü faylar, KAF sistemine uygunluk gösterir. Güncel aktif, doğrultu atımlı sağ yanal faylardır. KB-GD yönlü faylar, KD-GB yönlü doğrultu atımlı faylar tarafından kesilmiştir. Bu nedenle, bölgede KD-GB yönlü, DAF sistemine uygunluk gösteren doğrultu atımlı sol yanal fayların daha güncel aktif oldukları kanısını ortaya çıkarmaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9447
Rapor Adı AŞKALE-ÇAT (ERZURUM) DOLAYININ JEOLOJİSİ
Konu AŞKALE-ÇAT (ERZURUM) DOLAYININ JEOLOJİSİ
Yer - Konum AŞKALE-ÇAT (ERZURUM) ERZURUM
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.04.1992
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar EKREM AKDOĞAN ENVER DEVECİLER HÜSEYİN KAR NİYAZİ TARHAN N.NACİ KARABALIK

AŞKALE-ÇAT (ERZURUM) DOLAYININ JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09447
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 351,57TL


Etiketler: AŞKALE, ÇAT, ERZURUM, ERZURUM JEOLOJİ, 9447