• 1990-1991 YILI MANİSA-SOMA-EYNEZ-IŞIKLAR SEKTÖRLERİNDE TKİ ADINA YAPILAN ÜCRETLİ SONDAJ ÇALIŞMALARI

1. ÖZET
       
Soma Kömür Havzası'nın Eynez ve Işıklar Sektörleri'nde MTA Genel Müdürlüğü ile TKİ Genel Müdürlüğü arasında yapılan sözleşme gereği ücretli sondajlı kömür aramaları yapılmıştır.
        1990 yılında Eynez İR.2537 ve Işıklar İR.536 No'lu ruhsat sahalarında çalışmalar yapılmıştır. Bu sahalardan Eynez İR.2537'de işletmecilik problemlerini çözümleyecek, tektonik yapıyı aydınlatma amacına yönelik sondajlar yapılmış olup, problemler genelde çözülmüştür. Işıklar İR.536 No'lu sahada yapılan sondajlar çift amaçlı olup, birinci aşamada sahanın mevcut yer üstü ve planlanan yeraltı çalışmalarına ışık tutmak, ikinci aşamada ise Işıklar Sahası'nın güneyindeki yamaç molozlarının altında kömürün varlığının ortaya konulmasına yönelik bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Işıklar Sahası güneyinde ekonomik yapıya sahip kömürün varlığı saptanmıştır.
        Sondajlı kömür aramaları yapılan sahada Neojen öncesi temel kayaçları Paleozoik yaşlı grovaklar ve Mesozoyik yaşlı kristalize kireçtaşlarından oluşmaktadır. Neojen yaşlı birimler; Miyosen yaşlı çakıltaşı-kum, kil(M1), Marn (M2), kireçtaşı (M3) ile Pliyosen yaşlı kumtaşı-alacalı kil (Pl), marn-tüf-kiltaşı (P2ab), kumtaşı-çakıl (P2c), Pleyistosen yaşlı örtü volkanik-aglomera (Pltv) ve Kuvaterner yaşlı yamaç molozu (Ym) birimleri yer almaktadır. Miyosen'de M1-M2 geçişinde (KM2) ve M3'ün seviyelerinde (KM3) olmak üzere iki kömür horizonu, Pliyosen'de ise P1-P2 geçişinde (KP1) kömür horizonu bulunmaktadır.
        1990 yılında Eynez Sahası'nda 18 adet toplam 6.197.95 m Işıklar Sahası'nda ise 17 adet toplam 5603.05 m 1991 yılında Eynez sahasında 11 adet toplam 5045.55 m Işıklar Sahası'nda ise 5 adet toplam 1966.55 m sondaj tamamlanmıştır.
        Sonuçta projenin başlayış ve bitişi olan 1990-1991 yıllarında toplam 51 adet sondajda 18.813.10 m ilerleme yapılmıştır. Ayrıca bu sondajlardan toplam 16.078.65 m Well-loging ölçümü alınmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9446
Rapor Adı 1990-1991 YILI MANİSA-SOMA-EYNEZ-IŞIKLAR SEKTÖRLERİNDE TKİ ADINA YAPILAN ÜCRETLİ SONDAJ ÇALIŞMALARI
Konu KÖMÜR
Yer - Konum MANİSA MANİSA-SOMA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1992
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar M.EMİN GÜRSOY NUSRET SEVİNÇOĞLU

1990-1991 YILI MANİSA-SOMA-EYNEZ-IŞIKLAR SEKTÖRLERİNDE TKİ ADINA YAPILAN ÜCRETLİ SONDAJ ÇALIŞMALARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09446
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 808,32TL


Etiketler: KÖMÜR, MANİSA, SOMA, 9446