• SEYİTÖMER BİTÜMLÜ MARNLARININ JEOLOJİSİ KULLANIM OLANAKLARI VE AKIŞKAN YATAKTA YAKMA TEST SONUÇLARI

ÖZET
        Kütahya-Seyitömer Yöresi'nde ENE-WSW yönde uzun eksene sahip paleo bir göl ortamında çökelen bitümlü marnların kalite ve dağılımlarının belirlenebilmesi amacı ile toplam 784.05 m derinliğe ulaşan 18 adet sondaj yapılmıştır. Bu sondajlardan alınan 754.80 m'lik karot örnekleri üzerinde yapılan gerekli analizler sonucunda Seyitömer bitümlü marnlarının özellikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
        Kalınlık (m) : 4-28.5 m (ortalama 5 m)
        Organik C(%) : 1 .26-27.57 (ortalama 6.9 m)
        Kalori Değeri: 617-1024 kcal/kg
        Petrol İçeriği(%): 4-5
        Nem (%) : 1-31
        Kükürt (%) : 0.23-2.72
        Federal Almanya VKW Firması tarafından Seyitömer Sahası'na ait 100 ton bitümlü marn ve 50 ton linyit örneği üzerinde yapılan akışkan yatakta yakma test sonuçlarına göre; % 80 bitümlü marn + % 20 linyit karışım oranı ile olumlu sonuç alınmıştır. Bu durumda Seyitömer bitümlü marnları Termik Santrallerde çevre sorunu yaratmaksızın kullanılabilecektir.
        Seyitömer bitümlü marnları nadir elementler açısından incelendiğinde, diğer elementlere göre As, Ni ve Cr elementlerinde bir zenginleşme gözlenmektedir. Ayrıca SiO ve Fe2O3 yüzdelerinin yüksek olması çimento ve refrakter hammadde özelliğini zayıflatmaktadır.
        Seyitömer bitümlü marn sahasındaki rezerv hesaplamalarına göre: Stamp bazında YID 800 kcal/kg üzerinde yer alan bitümlü marnın görünür rezervi 83.365.416 ton olarak saptanmış olup bu rezervin ortalama YID kalori değeri 860 kcal/kg olarak belirlenmiştir.
        Yapılan sondajların tesir alanları dışında kalan sahada, gerek jeolojik gözlemler gerekse TKİ tarafından yapılan sondaj verilerinden hareketle 5 m'lik üretilebilir bitümlü marn zonu baz alınarak 38.850.000 ton muhtemel bitümlü marn rezervi saptanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9441
Rapor Adı SEYİTÖMER BİTÜMLÜ MARNLARININ JEOLOJİSİ KULLANIM OLANAKLARI VE AKIŞKAN YATAKTA YAKMA TEST SONUÇLARI
Konu BİTÜMLÜ MARN
Yer - Konum KÜTAHYA KÜTAHYA-SEYİTÖMER
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1992
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR. İLKER ŞENGÜLER DR.MEHMET ŞENER

SEYİTÖMER BİTÜMLÜ MARNLARININ JEOLOJİSİ KULLANIM OLANAKLARI VE AKIŞKAN YATAKTA YAKMA TEST SONUÇLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09441
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 760,18TL


Etiketler: BİTÜMLÜ MARN, KÜTAHYA, MARN, SEYİTÖMER, 9441