• MUDANYA-ZEYTİNBAĞI(BURSA) DOLAYININ JEOLOJİSİ

ÖZ


        Mudanya-Zeytinbağı dolayındaki çalışma alanında gözlenen en eski (litolojiler,Metamorfik kayaçlar olup, olasılı Triyas-(Paleozoyik?) yaşlıdırlar.
        Bu birim üzerinde tektonik dokanaklı olarak izlenen Bloklu birim olasılı Triyas yaşlıdır.
        Üst Jura, Alt Kretase yaşlı kırıntılılar ve kireçtaşları, metamorfik kayaçlar üzerinde diskordan olarak altta kırıntılılar, üstte kireçtaşları şeklinde bulunurlar.
        Ofiyolitik filiş ve serpantinler ise metamorfik kayaçlar üzerinde tektonik dokanaklı olarak bulunurlar ve olasılı üst kretase yaşlıdırlar.
        Paleosen yaşlı resifal kireçtaşları çok küçük bir alanda alt ve üst dokanakları net olarak gözlenemeden bulunur.
        Eosen yaşlı litolojiler kumtaşı, kiltaşı, kireçtaşı şeklinde ve filiş özelliğindedir. Volkanik arakatkılar içerirler.
        Neojen yaşlı kırıntılılar ise yine volkanik kayaçlarla ara katkılı olarak tüm eski birimler üzerinde diskordan olarak bulunur.
        Bölgenin en genç çökelleri akarsu boylarında oluşan alüvyonlardır.
        Magmatik kayaçlar ise Eosen-Neojen yaşlı volkanitler ile Paleosen yaşlı granitlerdir. Granitler skarn zonları oluşturmuşlardır.
        Bölgede tektonik hatları ise Triyas-Üst Kretase yaşlı bindirmeler ile Senozoyik yaşlı normal faylardır. Genel uzanımları Doğu-Batı yönlüdür.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9440
Rapor Adı MUDANYA-ZEYTİNBAĞI(BURSA) DOLAYININ JEOLOJİSİ
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum BURSA MUDANYA-ZEYTİNBAĞI(BURSA)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.02.1991
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar FAHRETTİN CEVHER FERİT AKÇÖREN HALUK SELÇUK M. ZİYA GÖZLER ŞÜKRÜ GENÇ TURGAY KARAMAN

MUDANYA-ZEYTİNBAĞI(BURSA) DOLAYININ JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09440
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 152,64TL


Etiketler: EOSEN, FLİŞ, H21, JURA, OFİYOLİT, PALEOSEN, SKARN, TRİYAS, ZEYTİNBAĞI, 9440