• KUZULUK-AKYAZI (SAKARYA) BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI

ÖZET
        Bu çalışma, MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan, Akyazı (Sakarya) Dolayı'nın Jeolojisi ve Jeotermal Enerji Olanakları Projesi çerçevesinde yapılmıştır.
        Çalışma alanında yaygın bir sedimantasyon vardır. Hazne kaya, örtü kaya ve ısı kaynağı olabilecek seviyeler saptanmış olup, sahanın yapısal konumu incelenmiştir. Bölgede detay jeoloji, jeomorfoloji çalışması yapılmış, derlenen örneklerin kimyasal analizleri yapılarak jeotermal enerji oluşumuna ilişkin yorum getirilmesi amaçlanmıştır.
        Çalışma sahasının tabanında Paleozoik yaşlı metamorfitler yer alır. Muskovit-kuvarsşist, kuvars-albit-mikaşist, mermer ve rekristalize kireçtaşlarından oluşan bu ayırtlanmamış metamorfitlerin alt seviyeleri gözlenememiştir. Metamorfitlerin üzerinde Abant Karmaşığı tektonik olarak yer almaktadır. Üst Kretase-Eosen? yaşlı olan Abant Karmaşığı serpantinit, granit, çört, radyolarit, mermer, rekristalize kireçtaşı blokları ve fliş tipi çökel kayaçlardan oluşmaktadır. Birimin üzerine Paleosen yaşlı ortalama 400 m kalınlığa sahip yer yer tabakalı, fosilli ve karstik boşluklu kireçtaşları uyumsuz olarak gelmektedir. Kireçtaşı seviyelerini volkanitler örter. Çalışma alanının volkanik kayaçları andezit, bazalt ve tüflerden oluşmaktadır. Eosen yaşlı ve yaklaşık 200 m kalınlığa kadar ulaşan bu volkanitler Paleosen yaşlı kireçtaşlarını uyumsuz olarak örtmektedir. Volkanitlerin üzerine bunlarla geçişli olarak Lütesiyen yaşlı 250 m kalınlığında, az tabakalı, bol fosilli kireçtaşı seviyeleri gelmektedir. Tüm bu birimler, kendilerinden daha genç çökeller tarafından uyumsuz olarak örtülmüştür.
        Çalışma alanında çökelen istif içerisinde yer alan kayaçlardan petrografik paleontolojik örnekler alınmış, hazne kaya, örtü kaya, ısı kaynağı olarak düşünülen birimler makroskobik olarak saptanmış sıcaksu kaynaklarının kimyasal analizleri yapılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9426
Rapor Adı KUZULUK-AKYAZI (SAKARYA) BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI
Konu SAKARYA JEOLOJİ-JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI
Yer - Konum SAKARYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1990
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar BİNALİ YÜCEL TALAT YILDIRIM

KUZULUK-AKYAZI (SAKARYA) BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ VE JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09426
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 220,22TL


Etiketler: JEOTERMAL ENERJİ, SAKARYA, SAKARYA JEOLOJİ, SAKARYA JEOTERMAL ENERJİ OLANAKLARI, 9426