• OLTU-OLUR (ERZURUM) CİVARININ GENEL JEOKİMYASAL PROSPEKSİYON RAPORU

ÖZET
       
Jeokimyasal istikşaf Etütleri Projesi çerçevesinde yapılan bu çalışma, 1/25.000 ölçekli jeokimyasal prospeksiyon ve Ağır mineral aramaları şeklinde gerçekleştirilmiştir.
        Yaklaşık olarak 1500 km2'lik bir alanda 2148 adet dere sedimanı, 135 adet bate numunesi ve üç adet prospeksiyon sahasında ise 68 adet profil numune derlemesi yapılmıştır. Alınan numuneler Atomik Absorbsiyon ve Kolorimetrim yöntemle analiz edilmiştir.
        Sahada detay bir stratigrafik çalışma yapılmamakla beraber genel hatları ile bir stratigrafi ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu yapılırken proje çalışması ile aynı zamanda devam eden jeolojik harita projesinden geniş oranda yararlanılmıştır.
        Sahada en yaşlı birim Jura öncesi metamorfitler ve dayk karmaşığından oluşmaktadır.
        Jura öncesi, bu başkalaşım kayaçlarının üzerinde Jura yaşlı nötr ve asit volkanitler tektonik olarak bulunur.
        Üst Jura-Alt Kretase havzalarında alttan üste doğru iri kırıntılılar, bunların üzerine Akdağ Kireçtaşları gelir.
        Bu birimi erin üzerine ise Üst Kretase yaşlı çökel kayaçlar ve volkanotortul seriler uyumlu olarak oturur. Bölgedeki ofiolitik kayaçların yerleşimi de Üst Kretase'de gerçekleşmiştir.
        Bölgede Eosen volkanit ve çökel kayaçlarla temsil edilir. Eosen birimleri  üzerine karasal karakterli Neojen göl çökelleri ve bunlarında üzerine plato  bazaltları gelmektedir.
        Sahada gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 15 adet anomali sahası  belirlenmiştir. Ağır mineral yönünden ise bir potansiyel mevcut değildir. Bunun sonucunda sahada önemli görülen alterasyon sahalarında detay çalışmalar önerilmiş ve  ruhsat teklifi yapılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9403
Rapor Adı OLTU-OLUR (ERZURUM) CİVARININ GENEL JEOKİMYASAL PROSPEKSİYON RAPORU
Konu OLTU-OLUR (ERZURUM) CİVARININ GENEL JEOKİMYASAL PROSPEKSİYON RAPORU
Yer - Konum ERZURUM OLTU-OLUR (ERZURUM)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1990
Hazırlayan Birim MADEN ANALİZLERİ VE TEKNOLOJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar İSMET CENGİZ MEHMET KILIÇ

OLTU-OLUR (ERZURUM) CİVARININ GENEL JEOKİMYASAL PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09403
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 709,43TL


Etiketler: ERZURUM, JEOKİMYASAL PROSPEKSİYON, OLTU, OLUR, 9403