• BOLU KARACASU SAHASI ENERJI ARAMALARI ÖZDIRENÇ ETÜDÜ

ÖZ
      Bolu il merkezinin güneyinde yaklaşık 80 kilometrekarelik çalışma alanının kuşeyi ve güneyi doğrultu atımlı faylarla sınırlanmakta olup doğu batı yönlü gerilme kuvvetlerinin etkisi altındadır. Gerilme nedeniyle Kuzey-Güney doğrultulu fayların gelişmesi ve buna bağlı olarak da graben bir yapının oluşması olasılığının araştırılması, Üst Jura-Alt Kretese yaşlı kireçtaşlarının topografyasının belirlenmesi ve sıcak su potansiyeli bulunan çalışma sahasında, buna karşılık gelebilecek düşük özdirençli alanların bulunması jeofizik çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Temmuz-Ekim 1991 tarihleri arasında Özdirenç yöntemiyle Jeofizik çalışmaları yapılmıştır. Schlumberger elektrot dizilimi ile 5 profil üzerinde 110 adet Düşey Elektrik Sondaj (DES) Ölçüsü alınmıştır. 4 profil Doğu-Batı yönlü olup araları birer km'dir. 5. profil ise bunlara diktir. DES ölçü lokasyonları arası yaklaşık 500 m'dir. AB/2 4000-6000 m'dir.
       Çalışma sahasında temel ve sıcak su için rezervuar olarak verilen Üst Jura-Alt Kretase yaşlı kireçtaşları ile deneştirdiğimiz elektrik temelin topografyası belirlenmiş ve elektrik temelin derinlikleri arasındaki farklardan yararlanılarak faylar tespit edilmiştir. Doğu-Batı yönlü gerilme kuvvetlerinin etkisi altındaki sahanın beklendiği gibi çok kırıklı ve graben yapıda olduğu ortaya konmuştur.
       Sıcak su potansiyeline sahip sahada, sıcak su çıkışlarının olduğu Karacasu ve batısından başlayıp kuzeydoğuya doğru uzanan düşük özdirençli bir son belirlenmiştir. Ayrıca B-54 Lokasyonu civarındaki dar bir alanda da Özdirenç düşüşü görülmektedir. Güneybatı-Kuzeydoğu uzanımlı zonun güneyindeki yarısında düşük Özdirenç değerleri yüzeyden başlamaktadır. Diğer yarısında ise değerler 200-250 m'den itibaren düşmektedir. Bu bölümde elektrik temel diğer yerlere göre daha sığdır. Düşük özdirençli zonun sıcak su açısından sondajla araştırılması ve sondaj lokasyonu için Jeofizik Etütleri Dairesi'nin görüşünün alınması önerilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9344
Rapor Adı BOLU KARACASU SAHASI ENERJI ARAMALARI ÖZDIRENÇ ETÜDÜ
Konu ENERJI ARAMALARI ÖZDIRENÇ ETÜDÜ
Yer - Konum BOLU KARACASU
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.05.1992
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar EROL DUVARCI

BOLU KARACASU SAHASI ENERJI ARAMALARI ÖZDIRENÇ ETÜDÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09344
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 136,27TL


Etiketler: BOLU, KARACASU, ÖZDİRENÇ ETÜDÜ, 9344