• KAYSERİ (PINARBAŞI) DEMİR PROSPEKSİYONU VE DETAY JEOLOJİ RAPORU

1. ÖZ
        1990 yılında 1990-4/a No'lu proje kapsamındaki çalışmalar Kayseri-Pınarbaşı İlçesi yakın çevresi ile, Uzunyayla Yöresi'nde, Elbistan K36 c1-c2-b3 ve Elbistan K37 a2-a4 1/25.000'lik Paftaları'nda kalan kesimlerde 1/25.000 ölçekli prospeksiyon ve ayrıntılı jeoloji harita alımı şeklinde yürütülmüştür.
        Sahada yer alan kaya birimleri yaşlıdan gence doğru genel olarak Mesozoyik yaşlı kireçtaşları ile ofiyolitik karışık, Alt Eosen yaşlı andezit, Alt-Orta Eosen yaşlı kumtaşı, tüf, kiltaşı, kireçtaşı, marn ardalanması ile Miyosen yaşlı gölsel kireçtaşları şeklinde sıralanırlar. Ayrıca Kuvaterner'e ait alüvyonlarda çalışma sahamızın özellikle akarsu vadilerinde oldukça yaygın alanlar oluştururlar.
        Çalışma alanımızda yer alan Mesozoyik yaşlı kireçtaşları ve ofiyolitik karışık alloktondur. Bu kireçtaşları (Maraşlı-Sümbüllü Formasyonu), ofiyolitler üzerine bindirmelidir.
        Etüt sahamızda demir cevherleşmesi açısından dikkate değer bir cevherleşme görülmemiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9337
Rapor Adı KAYSERİ (PINARBAŞI) DEMİR PROSPEKSİYONU VE DETAY JEOLOJİ RAPORU
Konu DEMİR
Yer - Konum KAYSERİ KAYSERİ-PINARBAŞI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.1992
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar A. NAZMİ ÜLGEN ALİ YILDIRIM YUSUF TAMER

KAYSERİ (PINARBAŞI) DEMİR PROSPEKSİYONU VE DETAY JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09337
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 129,34TL


Etiketler: DEMİR, KAYSERİ, PINATBAŞI, 9337