• DOMANİÇ (KÜTAHYA)-İNEGÖL (BURSA) AR:44858 NO'LU MTA RUHSAT SAHASI TOPUK DERE-SARIÇAYIR YAYLA ÇEVRESİ PORFİRİ BAKIR YATAĞI ÖN ETÜT RAPORU

1. ÖZET
        1990 yılında uygulanan bu çalışma ile, AR.44858 No'lu MTA Ruhsat Sahası'nda yaklaşık 40 km2'lik bir alanın 1/10.000 ölçekli detay jeoloji ve istikşaf jeokimya etütleri yapılmış ve bu çalışma sırasında 71 adet kayaç jeokimya, 83 adet petrografi ve 29 adet  parlak kesit örneği derlenmiştir.
        Domaniç (Kütahya) ve İnegöl (Bursa) İlçeleri arasında bulunan çalışma sahası, bölgesel ölçekte Anatolidler içerisinde yer alır. Anatolidleri, kuzeyden geçen İnegöl-Oylat-Bozüyük-Eskişehir çizgiselliği (Eskişehir Fayı, sınırlar ve bu çizgiselliğin kuzeyinde Pontidlere ait "Sakarya Zonu"  bulunur. Anatolidler bu bölgede başlıca iki zon halinde izlenmekte olup; bunlardan birincisi kuzey kesimde yer alan ve yüksek basınç/düşük sıcaklık metamorfizması geçirmiş kalın bir volkano-sedimanter istif (Tavşanlı Zonu), ikincisi ise yeşil şist fasiyesinde metamorfizma geçirmiş sedimanter istiftir (Afyon Zonu).
        Bölgede yaygın olarak yüzeyleyen şist, mermer ve kalkşistler  Paleozoik yaşlı olup, şistler içerisinde gözlenen glokofan ve  lavsonit  mineralleri mavişist metamorfizmasına işaret ederler. Mermer ve kalkşistler granodiyorit dokanaklarına yakın yerlerde  yeniden kristallenmişlerdir.
        Paleosen yaşlı Domaniç-Boğazova Granodiyoriti homojen yapılı olmayıp farklı soğuma, diferansasyon ve yan kayaç özümlemesi nedenleriyle granodiyoritten monzonite kadar değişik petrokimyasal fasiyesler sunar. Orta kesimlerde iri taneli doku gösteren plüton, dış kesimlere doğru ince taneli mikrogranitlere geçiş gösterir. Diyorit porfir, granit porfir, granodiyorit  porfir, kuvars porfir ve aplit daykları ana plütonun soğumasını izleyen evrede gelişen geç magmatizma ürünleridir.
        Sahada etkin olarak gözlenen hidrotermal alterasyon sonucunda,  özellikle magmatik kayaçlarda propilitik alterasyon (klorit-epidot-pirit) ve fillik alterasyon (kuvars-serisit-pirit) zonları gelişmiştir. Bu  alterasyonlara eşlik eden pirit ve kalkopirit, sahada saçınımlı ve ince  damarcıklar halinde yaygın olarak izlenmektedir. Granodiyorit-mermer  dokanakları boyunca yer yer skarn zonları da gelişmiş olup, bu zonlar ekonomik olmayan manyetit, galen, sfalerit, kalkopirit ve pirit mineralleri içerirler. 

Rapor Özellikleri
Rapor No 9327
Rapor Adı DOMANİÇ (KÜTAHYA)-İNEGÖL (BURSA) AR:44858 NO'LU MTA RUHSAT SAHASI TOPUK DERE-SARIÇAYIR YAYLA ÇEVRESİ PORFİRİ BAKIR YATAĞI ÖN ETÜT RAPORU
Konu BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO
Yer - Konum DOMANİÇ (KÜTAHYA)-İNEGÖL (BURSA) AR:44858 NO'LU MTA RUHSAT SAHAS KÜTAHYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1991
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AYDIN ÇELEBİ SELAHATTİN YILDIRIM

DOMANİÇ (KÜTAHYA)-İNEGÖL (BURSA) AR:44858 NO'LU MTA RUHSAT SAHASI TOPUK DERE-SARIÇAYIR YAYLA ÇEVRESİ PORFİRİ BAKIR YATAĞI ÖN ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09327
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 276,57TL


Etiketler: BAKIR, BURSA, ÇİNKO, DOMANİÇ, İNEGÖL, KURŞUN, KÜTAHYA, 9327