• EDİRNE-MERKEZ AR:38321 NO'LU RUHSAT SAHASININ JEOLOJİ RAPORU

1. ÖZET
        AR.38321 No'lu ruhsat sahasının 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası hazırlanmış ve çevresinde sondajlar yapılmıştır (Ek 2). 
        Ruhsat sahasında tabanda sondajlarla belirlenen  Oligosen yaşlı kum, kil, silt, linyit ardalanmasından oluşan Süloğlu Formasyonu  bulunmaktadır. Bu formasyon üzerine çakıl, kil, kum   litolojisindeki Çakıl Formasyonu gelir. Üst Miyosen  yaşlı çakıl, kum, kil ve çamurtaşı ardalanmasından oluşan Ergene Formasyonu ile temsil edilir.
        En genç oluşuklar olarak dere kenarlarındaki Kuvaterner yaşlı alüvyonlar bulunmaktadır.
        Ruhsat sahasında sondajlarla 1.10 m kalınlığında ve 2468 Kcal/kg AID'de 32175 t. görünür rezerv olduğu saptanmıştır.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
Rapor Özellikleri
Rapor No 9319
Rapor Adı EDİRNE-MERKEZ AR:38321 NO'LU RUHSAT SAHASININ JEOLOJİ RAPORU
Konu KÖMÜR
Yer - Konum EDİRNE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1992
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar H.EROL SUN

EDİRNE-MERKEZ AR:38321 NO'LU RUHSAT SAHASININ JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09319
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 38,38TL


Etiketler: EDİRNE, KÖMÜR, 9319