• ORTATOROSLAR'IN JEOLOJİSİ (ALANYA O28 C1-C2; O29 D3-D4; P29 A2-A3-B1)

1. ÖNSÖZ
       
Orta ve Batı Torosları Jeoloji Projesi adıyla yürütülen bu çalışma, bölgede eksik kalan ve yapılmayan 1/25.000 ölçekli jeoloji haritalarını tamamlamak, bütün yapılmış jeoloji haritalarını tek lejand altında toplamak ve bölgenin jeolojik evrimine ışık tutmak amacıyla hazırlanmıştır.
        1990 yılında başlayan ve aynı yıl içinde biten bu projenin sonuçları, 1991 Haziran ayı içinde Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı'na verilmiştir.
        Bu araştırmanın başlamasına neden olan, saha ve büro çalışmalarında, fikirleri ile bize ışık tutan Sayın Dr. Mustafa Şenel ile Jeoloji Etüt Dairesi'nin tüm yetkili kişilerine yardımlarından ötürü teşekkürü bir borç bilirim.
        Projeye konu olan araştırmada, 1/25.000'lik Alanya 028-c1 Jeoloji Paftası'nı yapan Sayın Hüseyin Öcal'a 028 Jeoloji Paftası'nı yapan Sayın Adil Taşkıran'a, 029-d3 Jeoloji Paftası'nı yapan Sayın Bülent Çelik'e, 029-d4 Jeoloji Paftası'nı yapan Sayın Abdülkadir Bulduk'a, P29-a2 Jeoloji Paftası'nı yapan Sayın Ömer Keskin'e, P29 b1 jeoloji paftasını yapan Sayın Selahattin Kadir'e, Sayın Tahsin Metin (028 Jeoloji Paftası'nı yapmakta)'e ve ayrıca Necdet Erdoğan'a katkılarından dolayı teşekkür ederim.
        Çalışmalar sırasında derlenen örneklerin paleontolojik tayinlerini yapan ve proje elemanları olan Sayın Dr. Zeki Dağer'e, Erol Çatal'a, Asuman Gökten'e, Aynur Güngör (Hakyemez)'e, Asuman Keskin'e ve İnciser Girgin'e (petrografik), bütün jeolojik çizimleri yapan meslek taşlarım Sayın Erkan Ekmekçi'ye, Sayın Süreyya Sezer'e ve raporu yazan Sayın Selma Yalçın'a içten teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.
        Ayrıca bu projenin yürütülmesinde büyük katkıları olan ve projeye sahip çıkan Orta Anadolu Bölge Müdürü (Konya) Sayın A. Turan Çağlar'a ve tüm bölge personeline yaptıkları tüm katılarından dolayı teşekkür ederim.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9301
Rapor Adı ORTATOROSLAR'IN JEOLOJİSİ (ALANYA O28 C1-C2; O29 D3-D4; P29 A2-A3-B1)
Konu ORTATOROSLAR'IN JEOLOJİSİ (ALANYA O28 C1-C2; O29 D3-D4; P29 A2-A3-B1)
Yer - Konum ORTATOROSLAR TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1991
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar A. KADİR BULDUK ESAT MELİH ÖZTÜRK HÜSEYİN A. ÖCAL M.ADİL TAŞKIRAN

ORTATOROSLAR'IN JEOLOJİSİ (ALANYA O28 C1-C2; O29 D3-D4; P29 A2-A3-B1)

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09301
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.229,86TL


Etiketler: ALAN YA O29 PAFTASI, ALANYA JEOLOJİ, ALANYA O28 PAFTASI, ORTATOROSLAR, ORTATOROSLAR JEOLOJİ, TÜRKİYE, 9301