• İZMİR-ALİAĞA JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI JEOFİZİK (GARVİTE,MANYETİK,REZİSTİVİTE VE CSAMT ETÜTLERİ)

1. ÖZET
      
MTA Genel Müdürlüğü 1989 yılı iş programında, yer alan İzmir-Aliağa Jeotermal Enerji Aramaları Projesi Çalışmaları 01.08.1989-31.12.1989 tarihleri arasında Jeofizik Gravite ve Manyetit etütleri ile devam etmiştir.
        Bu çalışmalar sonucunda belirlenen jeotermal enerji potansiyel sahalarında verilerin çak daha detay boyutlarda ortaya konulabilmesi için, 1990 yılında Jeofizik Rezistivite ve Yapay Kaynaklı Manyetotellürik (Csamt) etütleri yapılmıştır.
        K17 b3-c2 ve K18 a4-d1 No'lu Paftaların sınırları içinde yer alan bu araştırmalarla Güzelhisar, Samurlu, Helvacı ve Biçer Sahaları'nda jeotermal enerji potansiyeline sahip olduğu sonucuna varılan jeofizik anomaliler belirlenmiştir.
        öncelikle bu anomalilerin tahkiki için ortalama 200 metre derinlikli termal gradyan sondajları önerilmiştir. Çalışma alanındaki temel etkinlik 43°C-56°C arasında değişen sıcaksu kaynakları, hidrotermal çökeller ve termal alterasyonlar şeklinde görülmektedir.

2. GİRİŞ
2.1 Çalışmanın Amacı
      
Hızla artan enerji gereksinimi nedeniyle yeni enerji kaynaklarının aranıp bulunması ve kullanıma sunma çalışmaları ülkemizde de yapılmaktadır. Jeotermal enerjide, yeni enerji kaynakları arasında önemli yeri olan bir konudur. Diğer enerji kaynaklarına göre temiz, ucuz, tükenmez ve devreye girme çabukluğu nedeniyle ön planda yer almıştır.
        Jeotermal enerji, yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, sıcaklığı sürekli 20o C'den fazla olan ve çevresindeki normal yeraltı ve yerüstü sularına oranla daha fazla erimiş mineral, çeşitli tuzlar ve gaz içerebilen, elektrik üretiminde, ısınmada (konut, sera vb gibi), çeşitli sanayi tesislerinde (dokuma vb gibi) enerji hammaddesi olarak kullanılan, kimyasal madde üretimine elverişli olabileceği gibi ayrıca, sağlık ve turizm amacında da yarar1anabilinen sıcaksu, buhar ve gazlardır.
        Jeotermal enerji alanlarının olabilmesi için dört önemli öğenin birlikteliği gerekir.
        Bunlar;
        1. Soğuma halinde olan magma kütlesi gibi yüksek verimli bir ısı kaynağı,
      2. 
Geçirimli bir hazne kaya,
      3. 
Geçirimsiz bir örtü kaya,
      4. 
Yeterli su beslenmesidir.
      Ülkemizde genç tektonik ve volkanik etkinliklerin sonucu olarak yukarıdaki ana koşulları içeren çok sayıda, jeotermal saha bulunmaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9294
Rapor Adı İZMİR-ALİAĞA JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI JEOFİZİK (GARVİTE,MANYETİK,REZİSTİVİTE VE CSAMT ETÜTLERİ)
Konu İZMİR-ALİAĞA JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI JEOFİZİK (GARVİTE,MANYETİK,REZİSTİVİTE VE CSAMT ETÜTLERİ)
Yer - Konum ALİAĞA-İZMİR İZMİR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.12.1991
Hazırlayan Birim JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar M. EMİN ÖZGÜLER SERTER GÖÇTÜ SÜLEYMAN BAL

İZMİR-ALİAĞA JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI JEOFİZİK (GARVİTE,MANYETİK,REZİSTİVİTE VE CSAMT ETÜTLERİ)

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09294
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 839,65TL


Etiketler: ALİAĞA, CSAMT, GRAVİTE, İZMİR, JEOFİZİK, JEOTERMAL, MANYETİK, REZİSTİVİTE, 9294