• AFYON İLİ'NİN JEOTERMAL ENERJİ İLE ISITILMASI İÇİN,MERKEZİ ISITMA TEKNİK VE EKONOMİK FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI 1.BÖLÜM RAPORU

AFYON İLİ'NİN JEOTERMAL ENERJİ İLE ISITILMASI İÇİN, MERKEZİ ISITMA
TEKNİK VE EKONOMİK FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI I.BÖLÜM RAPORU

ÖZET
       
Afyon Şehri'nin bir kısmının jeotermal enerji ile ısıtılması için yapılan araştırmada Ömer-Gecek Jeotermal Alanı'nın en uygun saha olacağı kararlaştırılmış ve çalışmalar bu saha üzerinde yoğunlaştırılmıştır.
        Çalışma alanı Afyon İli'nin yaklaşık 15 km kuzeybatısındadır ve sahada önceki yıllarda jeoloji, jeofizik ve jeokimyasal çalışmalar yapılmıştır.
        İnceleme alanında temeli Paleozoyik yaşlı metamorfitler ile bunlarla merceksel konumlu mermerler oluşturur. Bu birimlerin üzerine Pliyosen yaşlı gölsel çökeller uyumsuz olarak gelir. En üstte ise, Kuvaterner yaşlı volkanik kayaçlar yamaç molozları, alüvyonlar görülmektedir.
        Çalışma alanındaki volkanizma mahsülleri nefelin bazanit şeklinde başlar, Nefelin bazalt, olivin-ojit-andezit şeklinde devam eder.
        Bölgede genellikle D-B, KD-GB ve KB-GD yönlü eğim atımlı faylar egemendir.
        Kuzeybatı-güneydoğu yönlü faylar bölgesel olarak bir graben yapısı oluştururlar. Ancak bölgede sıcak su çıkışma, doğu-batı yönlü fayın neden olduğu açıkta anlaşılmaktadır.
        Ömer-Gecek Sahası 90°C sıcaklığın üzerinde akışkan üretilen bir sahadır. Bölgede görülen Paleozoyik şistler ve mermerlerin kırıklı zonları rezervuar Tersiyer yaşlı çökeller ise örtü kaya olarak düşünülmektedir.
        Ömer-Gecek Sahası'nda önceki yıllarda, kaplıcalara ve şahıslar adına MTA tarafından 10 adet sıcaksu kuyusu açılmış olup bunlardan elde edilen verilere ve kabullere göre, rezervuar zondan yaklaşık olarak 107.5 lt/sn (Rezervuar kalınlığı 100 m kabulüne göre) ile 268.76 lt/sn (Rezervuar kalınlığı 250 m kabulüne göre) arasında akışkan çekilebileceği düşünülmektedir.
        Ancak çekilen akışkanın kullanıldıktan sonra, kimyasal bileşimi nedeniyle atılması gerekmektedir. Bu konudaki en iyi çözümün akışkanın reenjeksiyonu olabileceği düşünülmektedir ve Ömer-Gecek Sahası'nın güney-güneydoğusunun uygun alan olacağı varsayılmıştır.
        Ömer-Gecek Alanı, kuyularda rastlanan permeabilite, sıcaklık değerleri ve sahanın genişliği gözönüne alındığında, Afyon Şehri'nin bir kısmının ısıtılması için uygun bir sahadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9291
Rapor Adı AFYON İLİ'NİN JEOTERMAL ENERJİ İLE ISITILMASI İÇİN,MERKEZİ ISITMA TEKNİK VE EKONOMİK FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI 1.BÖLÜM RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ
Yer - Konum AFYON
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 03.12.1991
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ALİ KOÇAK İSMAİL DOKUZ

AFYON İLİ'NİN JEOTERMAL ENERJİ İLE ISITILMASI İÇİN,MERKEZİ ISITMA TEKNİK VE EKONOMİK FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI 1.BÖLÜM RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09291
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 401,70TL


Etiketler: AFYON, JEOTERMAL ENERJİ, 9291