• SİVAS-YILDIZELİ-SICAK ÇERMİK SAHASI JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI JEOFİZİK (GRAVİTE,MANYETİK VE JEOELEKTRİK) ETÜTÜ

1. ÖZET
        1990 yılı iş programı gereğince; Sivas-Sıcakçermik ve çevresindeki jeotermal enerji potansiyelini belirlemek amacıyla, Nisan-Temmuz ayları arasında gravite, manyetik ve jeoelektrik yöntemlerle jeofizik etüt yapılmıştır.
        Çalışma sahasında izlenen jeolojik birimlerin stratigrafik dizilimi aşağıdaki şekildedir.
        Paleozoik yaşlı metamorfik şistler yörenin en yaşlı birimleridir. Bu birimin üzerinde yaşlıdan gence doğru, muhtemelen Mesozoik yaşlı kristalize kireçtaşları, Paleosen yaşlı granitler, Eosen yaşlı bazaltik lâv çıkışları, Miyosen yaşlı jipsli çökeller, Miyosen'de oluşan ancak etkinliğini Pliyosen'e kadar sürdüren bazalt-andezit çıkışları, Pliyosen yaşlı konglomera kil ve kumtaşı ardalanmasından oluşan tortullar ile yine Pliyosen yaşlı gölsel kireçtaşları ve traverten tortulları ve akarsu vadilerindeki alüvyonlar gelmektedir.
        Yöredeki tektonik hatların genel uzanımı K-G, KKB-GGD, KKB-GGB ve KB-GD doğrultusundadır.
        Çermik Jeotermal Alanı rezervuar kaya ve örtü kaya yönünden olumluluk göstermekle birlikte, ısıtıcı kaynak tam olarak belirginleşmemiştir.
        Kristalize kireçtaşları; kırıklı ve çatlaklı özellikleriyle ana rezervuar kaya görünümündedirler.
        Miyosen'in jipsli formasyonları ile Pliyosen'in tortulları örtü kayaç özelliğindedir.
        Bayat Vadisi'nde ve çalışma alanının kuzeyinde yüzeylenen andezit-bazalt lâv çıkışlarının olası ısıtıcı kaya olduğu düşünülmektedir.
        Çalışma alanı 1/25.000 ölçekli İ37 a3,b4,c1 ve d2 paftalarında yer almakta olup 80 km2'lik bir alanı kapsamaktadır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9232
Rapor Adı SİVAS-YILDIZELİ-SICAK ÇERMİK SAHASI JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI JEOFİZİK (GRAVİTE,MANYETİK VE JEOELEKTRİK) ETÜTÜ
Konu SİVAS-YILDIZELİ-SICAK ÇERMİK SAHASI JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI JEOFİZİK (GRAVİTE,MANYETİK VE JEOELEKTRİK) ETÜTÜ
Yer - Konum SİVAS SİVAS-YILDIZELİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.04.1991
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ALTAN M. İÇERLER İBRAHİM ÖNDER MEHMET DOĞAN SALİH AYDOĞAN ŞEVKET DEMİRBAŞ

SİVAS-YILDIZELİ-SICAK ÇERMİK SAHASI JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI JEOFİZİK (GRAVİTE,MANYETİK VE JEOELEKTRİK) ETÜTÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09232
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 489,58TL


Etiketler: GRAVİTE, JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI, MANYETİK ETÜT, SİVAS, YILDIZELİ, 9232