• KOZAN-FEKE-SAİMBEYLİ-TUFANBEYLİ (ADANA İLÇELERİ)-SARIZ (KAYSERİ) İLÇESİ DOLAYININ DEMİR CEVHERLEŞMELERİ PROSPEKSİYONU JEOLOJİ RAPORU

KOZAN-FEKE-SAİMBEYLİ-TUFANBEYLİ (ADANA İLÇELERİ)-SARIZ (KAYSERİ) İLÇESİ DOLAYI'NIN DEMİR CEVHERLEŞMELERİ PROSPEKSİYONU JEOLOJİ RAPORU

1. ÖZET
       
1983-1986 yılları arasında arazi mevsiminde Adana İli Kozan-Feke-Saimbeyli-Tufanbeyli İlçeleri ile Kayseri İli Sarız İlçesi ve dolaylarında "Geyikdağı Birliği" çalışılmıştır. M-35, M-36, L-35, L-36 1/100.000 ölçekli paftaların tamamına yakın kısmının haritaları derlenmiştir.
        Ayrıca Alt Paleozoik formasyonlarının ayrıntılarını tanımlayabilmek için Çandırlar-Göktepe arasının 1/10.000 ölçekli haritası yapılmıştır. Mursal Tepe, Çırçır Mevki, Taşlık Tepe, Keklikçi-Çaldağ Zuhurları'nda 1/1.000 ölçekli ayrıntılı çalışma yapılmıştır.
        Geyikdağı Birliği'nde infrakambriyenden (Kambriyen öncesi) Pliyosen'e kadar değişik yaşlardaki formasyonlar yüzeylenmektedir. Alanın batı  kısmında demir, çinko-kurşun, barit cevherleşmeleri infrakambriyen yaşlı  killişist-metakuvarsit-metakumtaşı birimleri ile Orta Kambriyen kireçtaşı  dokanağında, doğuda Orta Devoniyen dolomitlerinde demir, kurşun-çinko ve barit cevherleşmeleri bulunmaktadır.
        Cevherleşmelerin oluşum şekli muhtemelen sedimanter oluşumlu, hidroterm (çok düşük sıcaklık) etkilidir. İnfrakambriyen, Orta Kambriyen, Orta Devoniyen, Üst Devoniyen demir cevherleşmeleri olmak üzere dört bölümde incelenmiştir. Geyikdağı Birliği içinde daha önce detaylı çalışma yapılmamış bütün demir cevheri zuhurları ayrıntılı olarak tanımlanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9215
Rapor Adı KOZAN-FEKE-SAİMBEYLİ-TUFANBEYLİ (ADANA İLÇELERİ)-SARIZ (KAYSERİ) İLÇESİ DOLAYININ DEMİR CEVHERLEŞMELERİ PROSPEKSİYONU JEOLOJİ RAPORU
Konu DEMİR
Yer - Konum KOZAN-FEKE-SAİMBEYLİ-TUFANBEYLİ (ADANA)-SARIZ (KAYSERİ) TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1988
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar CABBAR DAĞLIOĞLU

KOZAN-FEKE-SAİMBEYLİ-TUFANBEYLİ (ADANA İLÇELERİ)-SARIZ (KAYSERİ) İLÇESİ DOLAYININ DEMİR CEVHERLEŞMELERİ PROSPEKSİYONU JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09215
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 594,94TL


Etiketler: ADANA, DEMİR, FEKE, KAYSERİ, SAİMBEYLİ, TÜRKİYE, 9215