• ÇİFTELER-HOLANTA (ESKİŞEHİR İLİ) ÇELTİK (KONYA) VE DOLAYININ JEOLOJİSİ

1. ÖZET
        İç Anadolu Bölgesi'nde Emirdağ Kuzeydoğusu ile Çifteler Güneydoğusu ve Sivrihisar Güneyi'ndeki alanda yer alan Neojen birimlerinin stratigrafisinin belirlenmesi ve 1/25.000 ölçekli jeoloji haritalarının yapılması, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.
        İnceleme alanında yer alan temel litostratigrafi birimleri ayrıntılı olarak incelenmemiş ancak harita bütünlüğünü bozmayacak şekilde eski çalışanların görüşlerinden de yararlanılarak belirlenmiştir.
        Çalışılan alanda görünür en alt birimi Kertek Formasyonu oluşturur. Şistlerden oluşan birim içindeki kristalize kireçtaşları üye olarak haritalanmıştır. Bu formasyonla geçişli olan Eryiğit Formasyonu kristalize kireçtaşı ve dolomitik kireçtaşlarından oluşmuştur. Bu iki formasyon muhtemelen Paleozoyik yaşlıdır. Çifteler Yöresi'nde gözlenen Gökçeyayla Formasyonu Alt Anisiyen-Üst Maestrihtiyen yaş aralığında çökelmiş karbonatlardan oluşmuştur. Birim üst kısımlarında Çöğürler karışığına geçiş gösterir. Birim alt kısımlarında sleyt, kalkşist, kristalize kireçtaşı ardalanımı olarak gözlenir. Üst kısımlarında ise olistostromal çakıltaşları ile olistolitli düzeyler içerirler. Çöğürler karışığı Üst Maestrihtiyen-Alt Paleosen yaş aralığında gelişmiştir. Kınık Ofiyolitleri muhtemelen Üst Maestrihtiyen-Alt Paleosen yaş konağında yerleşmiştir. Çalışma alanında Eosen, Beldede Formasyonu ile temsil edilmiştir. Neojen, çörtlü kireçtaşı marn ve çakıltaşı ile turba ve jips ara katkılı Çakmak Formasyonu ile başlar, üzerinde yer alan Mercan Formasyonu ile geçişlidir. Ballıhisar Formasyonu kil, marn ve kireçtaşları ile jips ara katkılarından oluşmuştur. Ballıhisar Formasyonu 6 üye olarak haritalanmıştır. Bu birimler Üst Miyosen-Pliyosen yaş aralığında çökelmiştir. Pleyistosen, çakıltaşı ve çamurtaşlarından oluşan Kepen Formasyonu ile çapraz katmanlı kum, kil ve çakıldan oluşan Pörnek Formasyonu ile temsil edilmiştir. En genç oluşuklar ise traverten, taraça, yamaç döküntüsü ve vadi alüvyonlarıdır.
        Çalışma alanındaki tek metalik oluşum, Kınık Ofiyolitleri'nde oluşan kromitlerdir. Temel birimlerdeki kristalize kireçtaşları yer yer mermer olarak işletilmektedir. Jips ve Sepiyolit oluşumları da inceleme konusudur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9204
Rapor Adı ÇİFTELER-HOLANTA (ESKİŞEHİR İLİ) ÇELTİK (KONYA) VE DOLAYININ JEOLOJİSİ
Konu ESKİŞEHİR-KONYA JEOLOJİ
Yer - Konum ÇİFTELER-HOLANTA (ESKİŞEHİR İLİ) ÇELTİK (KONYA) TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1991
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ALİ MEHMET ŞEN ENGİN GÜNER İBRAHİM GEDİK LEVENT SAÇLI MUSTAFA ACARLAR MUSTAFA UMUT

ÇİFTELER-HOLANTA (ESKİŞEHİR İLİ) ÇELTİK (KONYA) VE DOLAYININ JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09204
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 193,92TL


Etiketler: ÇELTİK, ÇİFTELER, ESKİŞEHİR, ESKİŞEHİR JEOLOJİ, HOLANTA, KONYA, KONYA JEOLOJİ, TÜRKİYE, 9204