• KÖMÜR VE REJYONAL JEOELEKTRİK HARİTALAR PROJESİ AFYON-BOLVADİN-ÖZBURUN YÖRESİ REZİSTİVİTE ETÜT RAPORU

ÖZET
       
İnceleme alanı; Afyon İli Bolvadin İlçesi Özburun Kasabası civarındaki Genel Müdürlüğümüz adına ruhsatlı AR.36062 ve AR.404-97 no'lu kömür sahaları ile Türkiye Rejyonal Jeoelektrik Haritalar Projesi IV/08.0.01.08.05 kod no'lu çalışma alanlarını kapsamaktadır.
        Mayıs-Temmuz 1990 tarihleri arasındaki üç aylık arazi süresi içinde, altı profilde toplam 119 adet Düşey Elektrik Sondaj (DES) ölçüsü yapılmıştır. Jeofizik rezistivite çalışmaları Schlumberger (sch) elektrot dizilimine göre yapılmış ve araştırma derinliği AB/2 = 50 m - 2000 m arasında değişmiştir. Rezistivite ölçümleri MTA'nın imal ettiği Derin Rezistivite (DR) cihazı ile yapılmıştır.
        Sahanın genel olarak jeolojik istiflenmesi şöyle özetlenebilir. Paleozoyik yaşlı metamorfikler, Mesozoyik kalkerleri ile Neojen'de; Miyosen konglomerası, marn üyesi ve Pliyosen kireçtaşı, kumtaşı, tüf, tüfit, killerden ibarettir. Halen, Bolvadin-Özburun Değirmendere Yöresi'ndeki Miyosen birimleri içinde, özel sektör tarafından işletilmekte olan bir kömür ocağı mevcuttur.
        Teorik ve model çalışmalarla değerlendirilen jeofizik rezistivite verileri, mevcut jeolojik bilgiler ve geçmiş yıllarda yapılan jeofizik, sondajlı çalışmaların sonuçları göz önüne alınarak yeni yorumlamalar yapılmıştır.
        Bu yorumlamalar ile aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
        - Bolvadin-Özburun Yöresi'ndeki AR.36062 no'lu ruhsat sahası içinde, Neojen çökellerinin azami kalınlığı 100 m'yi aşmadığı tespit edilmiştir.
        - Yine Dişli Kasabası ile Kurtlu Köyü arasında yer alan ruhsat alanı içinde, Neojen serilerinin toplam kalınlığının 500 m'ye kadar eriştiği belirlenmiştir. Profil kesittede izleneceği gibi, bir graben havzası ortaya çıkmıştır (Ek 4).

Rapor Özellikleri
Rapor No 9199
Rapor Adı KÖMÜR VE REJYONAL JEOELEKTRİK HARİTALAR PROJESİ AFYON-BOLVADİN-ÖZBURUN YÖRESİ REZİSTİVİTE ETÜT RAPORU
Konu KÖMÜR VE REJYONAL JEOELEKTRİK HARİTALAR
Yer - Konum AFYON AFYON-BOLVADİN-ÖZBURUN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.1991
Hazırlayan Birim JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar RECAİ KARLI

KÖMÜR VE REJYONAL JEOELEKTRİK HARİTALAR PROJESİ AFYON-BOLVADİN-ÖZBURUN YÖRESİ REZİSTİVİTE ETÜT RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09199
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 216,91TL


Etiketler: AFYON, BOLVADİN, JEOELEKTİRK HARİTALAMA, KÖMÜR, REZİSTİVİTE, 9199