• ARMUTLU YARIMADASININ JEOLOJİSİ

ÖZET
        Kuzey Anadolu Fay Zonu'na ait kollarla sınırlanmış Armutlu Yarımadası'nda Senomaniyen yaşlı istiflerle başlayan örtü çökelleri altında düşük dereceli metamorfizma gösteren bir temel bulunur. Metamorfik istifler İznik ve Pamukova Metamorfikleri olarak incelenen iki farklı tektonik birimden oluşur. İznik Metamorfikleri, birbirlerinden Üst Triyas-Orta Jura yaşlı karbonatlarla ayrılmış altta Karakaya Formasyonu ile karşılaştırılabilen kırıntılı ve volkanik kayalar, üstte ise Üst Jura -Alt Kretase yaşlı olistostromal bir istif taşır. Pamukova Metamorfikleri, İstanbul Paleozoyik İstifleriyle deneştirilebilen, granitik sokulumlarla kesilmiş, çeşitli kırıntılı, karbonat ve volkanik kayalardan oluşmuş düşük dereceli metamorfik bir istif niteliğindedir.
        Bu iki ana metamorfik istif Senomaniyen öncesi bir araya gelmiş ve büyük dilimler halinde iç içe girmiştir. Daha sonraki evrelerde Maestrihtiyen yaşlı olistostrom ve türbidit istiflerinin oluşumunu Eosen sırasındaki ada yayı ortamının gelişmesi izlemiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9165
Rapor Adı ARMUTLU YARIMADASININ JEOLOJİSİ
Konu JEOLOJİ
Yer - Konum ARMUTLU-İZNİK YALOVA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.1991
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AHMET AKSAY AHMET TEMREN BEKİR M. ÜRGÜN GÜRKAN TUNAY İSMAİL KUŞÇU M.CEMAL GÖNCÜOĞLU MURAT ERENDİL OKAN TEKELİ

ARMUTLU YARIMADASININ JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09165
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 188,70TL


Etiketler: ARMUTLU, BURSA, GEMLİK, GRANİT, G21, G22, G23, G24, H21, H22, H23, H24, İZNİK, KOCAELİ, METAMORFİK, METAVOLKANİK, OFİYOLİT, OLİSTOSTROM, PAMUKOVA, SAPANCA, 9165