• SULTANDAĞLARI İLE ÇEVRESİNDEKİ HAVZALARIN JEOMORFOLOJİSİ VE GENÇ TEKTONİĞİ

1. ÖZET
       
Bu araştırmada; Batı ve Orta Anadolu tektonik ortamları arasında yer alan ve İsparta Dirseği adıyla da bilinen alanın jeomorfolojik ve genç tektonik özelliklerinin araştırılmasıyla Sultandağları ve çevreleyen havzaların evrimleri ortaya konulmuştur.
        Bölgede var olduğu daha önceki araştırıcılarca belirtilen ve kısmen tanımları yapılan paleoiklim dönemlerine ilişkin aşınım yüzeyleri, alüvyon yelpazeleri, glasi ve pediment oluşumları gibi yamaç önü şekilleri, akarsu /göl sekileri ve diğer jeomorfolojik birimlerin ayrıntılı araştırılması ile saptanan tektonik deformasyonlar incelenmiş ve bunlara neden olan ana tektonik etkinlik yorumlanmaya çalışılmıştır.
        Yine çalışma alanında geniş yayılım gösterdiği bilinen ve çeşitli jeolojik dönemlere ilişkin karbonatlı kayalarda oluşan karstifikasyon araştırılmış, bunların fluviyal sistemelerle ilişkisi kurulmuş ve bölgedeki etkinlikleri ortaya konulmuştur.
        Daha önce çalışma grubumuzca Ege Grabenler sisteminden elde edilmiş bulgular bu sahadan elde edilen verilerle karşılaştırılarak tektonik rejimleri arasındaki benzer ve farklı sonuçlar belirtilmeye çalışılmıştır.
        Arazi kullanımı amaçlı bölge planlamasına ve çeşitli diğer uygulamalara baz olabilecek jeomorfolojik birimler ile güncel süreçleri içeren jeomorfoloji haritaları oluşturulmuştur.
        Miyosen başlarından itibaren etkin olmaya başlayan tektonizma, karstifikasyon ve dış süreçler sonucunda bölge bugünkü morfolojisini kazanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9123
Rapor Adı SULTANDAĞLARI İLE ÇEVRESİNDEKİ HAVZALARIN JEOMORFOLOJİSİ VE GENÇ TEKTONİĞİ
Konu BATI VE ORTA ANADOLU TEKTONİK ORTAMLARININ (GÖLLER BÖLGESİ) JEOMORFOLOJİK VE GENÇ TEKTONİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Yer - Konum ISPARTA ISPARTA-SULTANDAĞLARI
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1991
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar A. TANJU KOZAN AHMET BİRCAN DR.KENAN TÜFEKÇİ ERDOĞAN BOZBAY FİKRET ÖĞDÜM

SULTANDAĞLARI İLE ÇEVRESİNDEKİ HAVZALARIN JEOMORFOLOJİSİ VE GENÇ TEKTONİĞİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09123
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 303,47TL


Etiketler: GENÇ TEKTONİK, GÖLLER YÖRESİ, ISPARTA, ISPARTA JEOMORFOLOJİ, 9123