• ERDEMLİ (MERSİN) - EREĞLİ (KONYA) - KARAMAN ARASINDA KALAN TOROSLARIN JEOLOJİSİ

ERDEMLİ (MERSİN)-EREĞLİ (KONYA)-KARAMAN ARASINDA KALAN TOROSLAR'IN JEOLOJİSİ

ÖZET
       
Bu araştırma Orta Toroslar'ın Erdemli-Mut (Mersin)-Karaman-Ereğli (Konya) arasında bulunan, yaklaşık 22 paftalık bir kesimini kapsamaktadır. Yörenin genel jeolojik özelliklerinin ortaya konulması, stratigrafik ve tektonik problemlerinin çözümünü amaçlamıştır. Yaklaşık dört arazi mevsiminde saha çalışmaları, arada kalan diğer sürede laboratuar ve büro çalışmaları için ayrılmıştır.
        Öncelikle Bolkardağları'nın Akdeniz'e bakan güney kesiminde bulunan Arslanköy-Erdemli Hattı'nın batısında kalan bölgenin 1/25.000 ölçekli jeolojik harita alımı işlemleri gerçekleştirilmiş, ikinci aşamada Karaman çevresinin, üçüncü aşamada ise, Karaman-Ereğli arasında kalan Bolkardağ'ın genellikle metamorfik kaya birimleri ayırtlanmış ve haritalanarak bölgenin genel jeolojik problemlerine ışık tutulmaya çalışılmıştır.
        İlk aşamada ele alınan Sorgun civarında, Paleosen öncesi farklı evrelerde bölgeye yerleştikleri anlaşılan allokton kaya birimleri ile Paleosen sonrası oluşan, genellikle sedimanter birimler yüzeylemektedir. Bölgeye Maestrihtiyen'de yerleştiği anlaşılan ofiyolitik masif, orjinal konumunu korumaktadır. Diğer  alloktonlar ise, Permiyen'den Üst Kretase'ye dek yaşlar vermektedirler. Bölgenin en yaygın birimini oluşturan Miyosen çökelleri ise Burdigaliyen'den başlamaktadır.
        Karaman çevresinde ve Güzeloluk-Sorgun Yöresi'nde görülen, Orta  Toroslar'ın tipik allokton birimleri, otokton Neojen oluşukları ve yine Neojen yaştaki volkanikler yüzeylemektedir. Allaktonların hemen tamamı Triyas yaştaki çeşitli kaya birimlerinden oluşmaktadır.
        Çalışmanın üçüncü aşamasında ele alınan Karaman-Ereğli arasındaki bölgede; Bolkar Grubuna ait metamorfik kaya birimleri, ofiyolitik melanj kayaları ve Tersiyer yaşlı tortullar yüseylemektedir. Metamorfik Bolkar Grubu ile, Tersiyer öncesi yaşlardaki alloktonlar ve otokton Tersiyer oluşuklarından oluşan Orta Toros Kuşağının kaya birimleri birbirinden yapısal bir hatla ayrılmaktadırlar. 

Rapor Özellikleri
Rapor No 9113
Rapor Adı ERDEMLİ (MERSİN) - EREĞLİ (KONYA) - KARAMAN ARASINDA KALAN TOROSLARIN JEOLOJİSİ
Konu ERDEMLİ (MERSİN) - EREĞLİ (KONYA) - KARAMAN ARASINDA KALAN TOROSLARIN JEOLOJİSİ
Yer - Konum ERDEMLİ (MERSİN) - EREĞLİ (KONYA) - KARAMAN TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1989
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar SÜLEYMAN PAMPAL

ERDEMLİ (MERSİN) - EREĞLİ (KONYA) - KARAMAN ARASINDA KALAN TOROSLARIN JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09113
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 860,16TL


Etiketler: KARAMAN, KONYA, MERSİN, TOROSLAR, TOROSLAR JEOLOJİ, TÜRKİYE, 9113