• VAN-ERCİŞ-ZİLAN JEOTERMAL ENERJİ DERİN ARAMA SONDAJI (ZD-1) KUYU BİTİRME VE SAHA DEĞERLENDİRME RAPORU

1. ÖZET
       
Van-Erciş-Zilan Jeotermal Enerji Alanı'nda önceki yıllarda  gerçekleştirilen ayrıntılı jeoloji, jeofizik ve jeokimyasal çalışmalarda elde edilen bulgular sahanın, jeotermal enerji olanakları bakımından önemli olduğunu ortaya koymuştur. Bu olgudan hareketle, Zilan Jeotermal Enerji alanını oluşturan faktörleri araştırmak ve alanın jeotermal enerji potansiyeline ışık tutmak amacı ile Hasanabdal Ilıcası yakınlarında ZD-1 Kuyusu açılmıştır.
        Bu inceleme; ZD-1 Kuyusu'nda gözlenen örtü kaya ve hazne kaya özelliklerini saptamak, derinliğe bağımlı sıcaklık değerlerini irdelemek  amacını taşımaktadır.
        Zilan Vadisi ve yakın çevresini de içine alan geniş bir alanda yapılan jeoloji çalışmalarında en eski birim olarak Paleozoyik yaşlı metamorfik kayalar ayırtlanmıştır. Yeşil şist fasiyesinde başkalaşıma uğramış olan bu birimin üzerinde, türbiditik karakterde kumtaşı, kiltaşı, killi kireçtaşı ve marnlardan oluşan Eosen yaşlı Gergili Formasyonu uyumsuz olarak yer alır. Bu formasyon, andezitik bileşimde Şarköy Lavı ile uyumsuz olarak örtülmüştür. Şarköy Lavı üzerinde Miyosen'de oluşan Kızıldere Formasyonu, Yalındam, Doğancı ve Ilıca Lavları istiflenir. Üste doğru Pliyosen yaşlı Yöreli Formasyonu, Hüdavendigar Lavı, Aladağ Lavı ve ignimbritler izlenir. Yöreli Formasyonu'nun Kızıldere Formasyonu üzerindeki konumu uyumsuzdur (Karamanderesi ve Diğerleri 1984).
        Bölgede güncel morfoloji ve volkanizma, çoğun doğrultu atımlı fayları sonuçlayan tektoniğin eseri olarak gelişmiştir, izlenebilen faylar D-B ve KB-GD uzanımlıdır. Yoğun tektonik yapılar, derinlere doğru inen meteorik suların ısınmasını sağlamaktadırlar. Bu suların ısınmasında, genç volkanik etkinliğin bulunduğu bölgenin normalin üzerindeki ısı akısının da etkisi olmaktadır. Genç volkanik kayaçlar, sıcaklığı 60-80°C arasında değişen çok sayıda sıcaksu kaynağının varlığı, kaynak sularının içerdiği yüksek sodyum, karbonat, klor eriyikleri ve çözdüğü metaller ile yaygın hidrotermal alterasyonlar yüksek ısı anomalisini belirleyen verilerdir. Sokulum kayaçları, kumtaşları ve kireçtaşları hazne kaya özelliğindedirler.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9021
Rapor Adı VAN-ERCİŞ-ZİLAN JEOTERMAL ENERJİ DERİN ARAMA SONDAJI (ZD-1) KUYU BİTİRME VE SAHA DEĞERLENDİRME RAPORU
Konu JEOTERMAL ENERJİ DERİN ARAMA SONDAJI
Yer - Konum VAN VAN-ERCİŞ-ZİLAN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1990
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AHMET GÜNER ALEV DEMİR İBRAHİM AKKUŞ TUNÇ İSLAMOĞLU

VAN-ERCİŞ-ZİLAN JEOTERMAL ENERJİ DERİN ARAMA SONDAJI (ZD-1) KUYU BİTİRME VE SAHA DEĞERLENDİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09021
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 368,92TL


Etiketler: DERİN SONDAJ, ERCİŞ, JEOTERMAL, SICAK SU SONDAJI, VAN, ZİLAN, 9021