• YUSUFELİ GÜNEYİ (ARTVİN) VE İSPİR-TORTUM (ERZURUM) YÖRELERİNİN MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

1. ÖZET
        Çalışma alanı, Pontid Tektonik Birliği ile Anatolid  Tektonik Birliği arasındaki sınır olarak kabul edilen (KETİN, 1966) Çoruh Vadisi'nin kuzeyinde ve güneyinde yer alır (Ek 1). Artvin İli'ne bağlı Yusufeli İlçesi Kılıçkaya Bucağı ile Erzurum İli'ne bağlı İspir İlçesi Çamlıkaya (Hunut) Bucağı ve Tortum İlçesi'ne bağlı Haho Köyü Yöreleri'ni kapsar.
        Yörede Jura-Alt Kretase, Üst Kretase, Eosen yaşlı birimler ile Kuvaterner yaşlı oluşuklar saptanmıştır. Bunlar yaşlıdan gence doğru şöyle sıralanmıştır.
        Kireçtaşı
        Taban Konglomerası-1
        Volkanik Seri-1 (Bazalt-Andezit lav ve piroklastları)
        Dasit
        Volkanik Tortul Seri (Killi kireçtaşı, kumtaşı, andezitik tüf-breş ardalanması)
        Dasit Dayk ve Silleri
        Granitoid (Granit, granodiyorit, kuvarslı diyorit, mikrodiyorit)
        Kuvarslıdiyorit
        Tortul Seri-1 (Kırmızı kireçtaşı, killi kireçtaşı, marn ardalanması)
        Taban Konglomerası-2
        Volkanik Seri-2 (Andezit lav ve piroklastları)
        Granit
        Tortul Seri-2 (Kumtaşı, killi kireçtaşı, kireçtaşı arda)
        Alüvyonlar'dır.
        Çalışma alanında, Hersiniyen ve Alpin Dağ Oluşum Hareketleri ile ilgili yapılar gözlenmiştir. Yörede kırık tektoniğinin yanı sıra kıvrım tektoniği de etkili olmuştur.
        Çalışma alanında yüzeylenen birimlerde hidrotermal, porfiri, sedimanter tipte zuhurlar saptanmıştır. Bu zuhurların çoğu küçük boyutlu olup ekonomik görülmemiştir. Ancak Çanketen Mahallesi Çinko-Kurşun-Bakır Zuhuru, yöredeki cevher damarlarının bir arada işletilmesi durumunda özel sektör için ekonomik olabilir. Ardıçlı (Zagos) Kömür Zuhuru ise halen özel sektör tarafından işletilmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9020
Rapor Adı YUSUFELİ GÜNEYİ (ARTVİN) VE İSPİR-TORTUM (ERZURUM) YÖRELERİNİN MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu ARTVİN-YUSUFELİ BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO ARAMA PROJESİ
Yer - Konum TÜRKİYE YUSUFELİ GÜNEYİ (ARTVİN) VE İSPİR-TORTUM (ERZURUM)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.1989
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar TEMEL TOPÇU

YUSUFELİ GÜNEYİ (ARTVİN) VE İSPİR-TORTUM (ERZURUM) YÖRELERİNİN MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09020
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 318,63TL


Etiketler: ARTVİN, BAKIR, ÇİNKO, ERZURUM, İSPİR, KURŞUN, TORTUM, TÜRKİYE, YUSUFELİ, 9020