• AFYON İLİ-MERKEZ İLÇESİ AKHİSAR VE GÖKÇEYAYLA KÖYLERİ CİVARINDAKİ 2088 NO'LU ÖN İŞLETME RUHSATLI GRAFİT SAHASININ RAPORU

AFYON İLİ-MERKEZ İLÇESİ AKHİSAR ve GÖKÇEYAYLA KÖYLERİ CİVARI'NDAKİ,
2088 NO'LU ÖN İŞLETME RUHSATLI GRAFİT SAHASININ RAPORU

1. ÖZET
        Alt Triyas ve öncesi yaşlı Afyon Hetamorfitleri, İç Toros Kuşağı'nda yer alan kayaç birimlerinin en yaşlısını oluştururlar. Sahamızda Kezban Alanı ve Elma Deresi arasında geniş bir alanı kaplayan Metamorfik kayaçlar yeşil şist fasiyesinde olup, çok düşük ve düşük derecede metamorfizmadan etkilenmişlerdir. Bu metamorfikler fillit, serizit şist, kuvarsalbit-muskovit-amfibol şist, meta diyabaz, kuvarsit, kristalize kireçtaşı ardalanmasından meydana gelmiş olup kayaçlar yer yer yoğun alterasyona uğramışlardır.
        Bu metamorfik istif içinde gerek şist ve gerekse kristalize kireçtaşları arasında ince ve orta kalınlıkta koyu siyah renkli değişik karbon oranları içeren cevherli zonlar bulunmaktadır. Daha önce Amorf grafit olarak adlandırdığımız bu cevherli zonların "Kömür Petrografisiyle organik madde miktarının ve cinsinin tayini" analizi neticesinde metaantrasit kömürleşme derecesinde olduğu belirtilmiştir. ED-1 sondajından alınan AP-6B no'lu numunede metaantrasit-semigrafit kömürleşme derecesine ulaşılmıştır.
        Metantrasit ve semi grafit sedimanter kayaçların içindeki kömürlü zonların uğramış oldukları metamorfizma sonucu oluşturdukları düşünülmektedir. Metamorfizma anındaki makaslanma yüzeylerinde oluşan sıcaklık kömürlü zonların semigrafite dönüşmesini sağlayabilir.
        Açılan yarmalarda cevherli ve killi seviyelerin yanal ve düşey geçişli olduğu gözlenmiştir. Gerek yarmalarda gözlenen cevherli zonların ve gerekse kristalize kireçtaşları arasında gözlenen cevherli zonların bünyesinde kil oranı çok yüksektir.
        Grafitin bazı durumlarında kırma, öğütme, flotasyon işlemlerinden geçirilerek, % 4-10 karbon içeren cevherin bile % 85'den fazla karbon içerecek şekilde kullanıma sunulduğu halde, cevherli zonlarımızdan alınan % 18-26 sabit karbonlu numunelerin bünyesindeki kil oranının yüksek olması kilin tutucu özelliği ve özgül ağırlığının grafitin özgül ağırlığına yakın olması sebebiyle ancak % 54 karbon içeren konsantre elde edilebilmiştir.
        Elma Deresi'nde yapılan jeofizik (IP ve SP metodu) etüdü neticesinde elde edilen, KB-GD doğrultusunda uzanan 4 ayrı anomalinin ikisi sondajlarla kontrol edilmiştir. Bu sondajlardan ED-1 no'lu sondajı 14.70 ile 26.20 m'leri arasında değişik kalınlıklarda toplam 7.65 m, 46.15 ile 47.85 m'leri arasında 1.70 m'lik cevherli zon kesmiştir. Diğer ED-2 sondajı ise 7.50 ile 7.60 m'leri arasında 10 cm'lik cevherli zon kesmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 9006
Rapor Adı AFYON İLİ-MERKEZ İLÇESİ AKHİSAR VE GÖKÇEYAYLA KÖYLERİ CİVARINDAKİ 2088 NO'LU ÖN İŞLETME RUHSATLI GRAFİT SAHASININ RAPORU
Konu GRAFİT
Yer - Konum AFYON AFYON İLİ-MERKEZ İLÇESİ AKHİSAR VE GÖKÇEYAYLA KÖYLERİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.02.1990
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar A.BAKİ GÜNAYDIN M. ALİ DİNÇER

AFYON İLİ-MERKEZ İLÇESİ AKHİSAR VE GÖKÇEYAYLA KÖYLERİ CİVARINDAKİ 2088 NO'LU ÖN İŞLETME RUHSATLI GRAFİT SAHASININ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR09006
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 468,80TL


Etiketler: AFYON, GRAFİT, 9006