• DADAY KASTAMONU İNEBOLU YÖRESİNİN JEOLOJİSİ

ÖZET
       
Daday-Devrekani Masifi Progresif olarak dilimlenen kıtasal kabuk ve ofiyolit ile kıta yokuşunda eşzamanlı olarak çökelen Kretase flişinden oluşur. En üst tektonik dilimde ise, Avrasya Kıta Kenarı'nın Paleozoyik çökelleri, Triyas-Erken Liyas yaşlı Akgöl Formasyonu ve bunları kesen granitoyidler, Titoniyen-Berriaziyen yaşlı bir karbonat-fliş kaması ile post-tektonik olarak örtülmüştür.
        Tetis alanlarının evriminin genel çözümü, Gondvana kuzeyinden riftleşerek ayrılan ince bir kıtasal levhanın, Paleotetisin yok olma sürecine bağlı olarak, Avrasya'ya eklenmesi ile özdeşleşmektedir. Paleotetisin pontidlere bağll konumu veya rodop-rontit fregmanının hangi büyük kıtaya ait olduğunun saptanması da jeolojik evrimin ana çizgilerini belirlemektedir. Pontidlerde Permo-Karbonifer süresince güneye doğru derinleşen bir paleomorfolojiye ek olarak Karakaya Formasyonu'nun İzmir-Ankara-Kars'tan geçen kenete bitişik oluşu, söz konusu kenetin bulunduğu alanda Permo-Karbonifer'de okyanusal bir alanın varolduğunu göstermektedir. Diğer taraftan, Karakaya (Akyol) Formasyonu'nun post-tektonik örtüsü durumunda görülen karbonat-fliş kamasının da kenet kuşağının sadece kuzeyinde varolması, kuzeye doğru derinleşen bir paleo-ortama işaret etmesi ve çökel paketin sedimantolojik parametrelerini koruyan devamlılığı (Lütesiyen'e kadar) bu kenetin Neotetisin kuzey koluna ait değil, Paleotetise ait olduğunun işaretidir.
        Karakaya Formasyonu'nun çökelimiyle eşzamanlı olarak, dalma-batma zonu ile kıta kenarı arasındaki okyanus tabanı, paleo-transform faylara bağlı olarak, Permo-Triyas döneminde aktif olan Avrasya Kıta Kenarı üzerine retroşarye olmuştur. Paleotetisin yok olma süreci kademeli ve/veya progresif dalma-batma zonu gerilemesine bağlı bir mekanizmayla açıklanabilmektedir. Dalma-batma zonu gerilemelerine bağlı olarak adayayı da gerilemektedir. Eski yay sistemi yeni yay sistemi önünde sıkışarak yükselmekte, aşınmakta ve yay-ardı havzaya (Karadeniz)'e ait çökellerle örtülmektedir. Aynı mekanizmaya bağlı olarak, sıkışma rejimi yaşayan progresif olarak güneye göç etmekte, yükselen flişten yeni yay önü havzaya malzeme aktarılmakta ve çökelen fliş kıta kabuğuna ait metamorfik kayaçlarla progresif olarak kıvrımlanmakta ve dilimlenmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8994
Rapor Adı DADAY KASTAMONU İNEBOLU YÖRESİNİN JEOLOJİSİ
Konu DADAY KASTAMONU İNEBOLU YÖRESİNİN JEOLOJİSİ
Yer - Konum KASTAMONU KASTAMONU-DADAY
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.06.1988
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR. METİN ŞENGÜN FERİT AKÇÖREN İBRAHİM E. ALTUN

DADAY KASTAMONU İNEBOLU YÖRESİNİN JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08994
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 424,10TL


Etiketler: DADAY, KASTAMONU, KASTAMONU JEOLOJİ, 8994