• İZMİR-KARŞIYAKA-ARAPDAĞ (ALTINTEPE VE ÇİLEKTEPE SEKTÖRLERİ) ALTIN CEVHERLEŞMELERİNE AİT ANALİZ RAPORLARI

1. ÖZET
        İzmir-Karşıyaka-Arapdağ Ruhsat Sahası içinde en altta fliş birimi yer alır. Bunun üzerine Yamanlar Volkanitleri'ne ait, üste doğru sırasıyla dasitik  tüf, dasitik lav ve silisifiye dasitik lav, biyotit-hornblend-dasit, andezitik aglomeralar ile genç andezit daykları gelir. İnceleme alanındaki altın cevherleşmeleri, Altıntepe Sektörü'nde dasitik ve silisifiye dasitik lav birimi, Çilektepe Sektörü'nde de dasitik tüf birimi içinde yer alır.
        Ruhsat sahasında 1/5.000 ve 1/2.000 ölçekli yüzey ile 1/500 ve 1/200 ölçekli yeraltı jeolojik haritaları yapılmıştır. 1960-1962 yılları arasında 22 adet lokasyonda yapılan 2981.30 m sondajın verileri de dikkate alınarak Altıntepe Sektörü'nde 15 lokasyonda 1213.55 m, Çilektepe Sektörü'nde de 9  lokasyonda 1434.50 m sondaj yapılmıştır. Alınan mineralojik ve kimyasal analiz örnekleri ile sahadaki cevherleşmenin altın ve gümüş içerikleri kontrol edilmiştir. Ayrıca kuvars ve barit minerallerinde sıvı kapanım çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
        Tüm bu çalışmalardan sonra inceleme alanındaki iki ayrı sektörde iki ayrı tip altın cevherleşmesi ortaya çıkarılmıştır. Bunlar:
        1. Tip: Altıntepe'de dasitik lavlar içerisinde tansiyon çatlaklarına yerleşmiş kuvars filonlarına bağlı altın cevherleşmeleridir. Genellikle D-B, bir kısmı da KB-GD doğrultulu 11 adet filon belirlenmiş olup bunlardan  mineralojik ve sistematik kimyasal oluk numuneleri alınmıştır. Filonlar içinde en önemlisi 350 m uzunluk ve yer yer 3 m'ye varan kalınlığı ve cevher mineral  parajeneziyle II. Filonun 1. Merceği'dir. Altıntepe'deki bu filonlarda 3 ayrı cevherleşme fazı belirlenmiştir. Bu fazlardan ikincisinde altın ve gümüş  zengin iken diğer fazlar bu minerallerce sterildir. Bu sektörde alterasyon  türleri olarak propilitleşme, silisleşme, killeşme, aktinolitleşme ve tremo1itleşme, piritleşme, karbonatlaşma, prehnitleşme, turmalinleşme, limonitleşme ve epidotlaşma saptanmıştır.
        2. Tip: Çilektepe'de hidrotermal alterasyon zonlarına bağlı, dasitik tüfler içindeki dissemine altın cevherleşmeleridir. Bu sektörde dasitik  lavlar altında, dasitik tüfler içinde silis jelleri bulunmaktadır. Bu silis jelleri dolaşan çözeltiler için kapan görevi görmüş ve pitermal sistemde getirilen altın çözeltilerinin kendi altlarında depolanmasını sağlamışlardır. Çilektepe'de silisleşme, killeşme, serisitleşme, kloritleşme ve opaklaşmasına  alterasyon türleri belirlenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8978
Rapor Adı İZMİR-KARŞIYAKA-ARAPDAĞ (ALTINTEPE VE ÇİLEKTEPE SEKTÖRLERİ) ALTIN CEVHERLEŞMELERİNE AİT ANALİZ RAPORLARI
Konu ALTIN CEVHERLEŞMELERİNE AİT ANALİZ RAPORLARI
Yer - Konum İZMİR İZMİR-KARŞIYAKA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.02.1990
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ŞENER GONCA

İZMİR-KARŞIYAKA-ARAPDAĞ (ALTINTEPE VE ÇİLEKTEPE SEKTÖRLERİ) ALTIN CEVHERLEŞMELERİNE AİT ANALİZ RAPORLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08978
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.848,79TL


Etiketler: ALTIN, ALTIN CEVHERLEŞMELERİ ANALİZLERİ, İZMİR, KARŞIYAKA, 8978