• GÖNEN (BALIKESİR) VE DOLAYININ LİNYİT HAVZA ETÜTÜ

1. ÖZET
       
Gönen ve dolayında gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, bölgedeki kömür oluşumlarının incelenmesi, birbirleriyle korelasyonu ve yeni kömür imkanlarının araştırılmasıdır.
        Bölgede önceki yıllarda pek çok yerbilimci değişik amaçlı çalışmalarda bulunmuşlardır. Kömüre yönelik etüt ve sondaj çalışmaları da oldukça yoğundur.
        Çalışmalarımız Maden Kanunu'nun 18. ve 47. Maddeleri'ne göre  yürütülmüştür.
        Çalışma sahamız Marmara Denizi güneyinde Susurluk-Manyas-Gönen-Yenice-Kalkım dolaylarında oldukça geniş bir alanı kapsar.
        Çalışma sahamızdaki Paleozoyik-Mesozoyik yaşlı metamorfik kayalar ve kristalize kireçtaşları ile Paleosen yaşlı granit-granodiyoritler temel kayaları oluşturur. Temel kayaları üzerinde diskordan olarak bulunan volkanik ve çökel kayalar Üst Oligosen-Pliyosen aralığında oluşmuşlardır. Kuvaterner de ise taraça, alüvyon ve yamaç molozları görülmektedir.
        Çalışma sahamızdaki yapısal özellikler genellikle NE-SW ve E-W yönlüdür.
        Miyosen ve Pliyosen yaşlı volkanik ve çökel birimleri içerisinde dört ayrı seviyede görülen kömür oluşumları yer yer ekonomik karakterdedir.
        Çalışmalarımız sonunda 3400 km2'lik prospeksiyon ve 1000 km2'lik 1/25.000 ölçekli detay etüt çalışması yapılmıştır. Sahadaki tüm kömür mostraları incelenmiş, muhtemel yayılım alanları tespit edilmiş ve birbirleriyle korelasyonu yapılmıştır.
        Çalışmalarımız sonucunda arama ruhsatı talep ettiğimiz sahaların hemen hemen tamamının özel sektöre ruhsatlı olması nedeniyle proje çalışmalarına son verilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8933
Rapor Adı GÖNEN (BALIKESİR) VE DOLAYININ LİNYİT HAVZA ETÜTÜ
Konu LİNYİT
Yer - Konum BALIKESİR GÖNEN (BALIKESİR)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.11.1989
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar AHMET ÇETİN ALİ ALTINAY

GÖNEN (BALIKESİR) VE DOLAYININ LİNYİT HAVZA ETÜTÜ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08933
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 699,02TL


Etiketler: BALIKESİR, GÖNEN, LİNYİT, 8933