• MANİSA-SARUHANLI-LÜTFİYE KÖYÜ AR:36184 NOLU MERMER SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

1. ÖZET
       
Bu çalışma, MTA Genel Müdürlüğü adına ruhsatlı AR 36184 No'lu sahadaki mermer kalitesi ile rezervinin araştırılarak ekonomikliğinin ortaya konulması amacıyla yapılmıştır.
        1988 yılı iş programı kapsamına alınan proje bazında, Manisa İli Saruhanlı İlçesi Lütfiye Köyü'nün yakın kuzeyinde bulunan mermer ruhsat sahasının 1/5000 ölçekte 225 hektarlık detay jeoloji harita alımı yapılmıştır. 1/5000 ölçekli topoğrafik harita, 1/25000 ölçekli İZMİR K19-a3 ve d2 Paftaları'ndan pantografla büyütülerek hazırlanmıştır.
        Sahada ayırtlanan en yaşlı birim Kretase yaşlı Eydemirçay Formasyonu'dur. Genellikle ultrabazik kayalar ile olistolit olarak isimlendirilen kireçtaşı bloklarından oluşmaktadır. Bunun üzerine diskordansla Senozoyik çökelleri gelmektedir. Senozoyik çökelleri tabanda breşik dokulu kireçtaşı ile başlamakta ve üste doğru kompakt ve breşik dokulu kireçtaşı; kompakt orta kalın tabakalı kireçtaşı; kompakt kalın tabakalı kireçtaşı; kumtaşı silttaşı, kiltaşı ardalanmasından oluşmaktadır.
        Sahada ayırtlanan en genç çökeller ise Kuvaterner yaşlı alüvyondur.
        Çalışılan sahadaki Pliyosen yaşlı kireçtaşları mermer yönünden incelenerek blok verebilecek olan kompakt kalın tabakalı kireçtaşı ile kompakt-orta-kalın tabakalı kireçtaşı birimleri ayırtlanmıştır. Genellikle beyazımsı, sarımsı renklerde olup bol kovukludur. Petrografik inceleme sonuçlarında mikrit olarak adlandırılan bu birimlerin en az %95 CaCO3 içerdiği kimyasal analizlerden anlaşılmaktadır.
        Teknolojik incelemeler sonucunda sahadaki blok alınabilecek seviyelerin, blok durumu, kenar köşe kesilmesi, plaka olma durumu, cila alma yeteneği normal-iyi olup ortalama basınç dayanımı 475-505 kgf/cm2, ortalama eğilme dayanımı ise 37-84 kgf/cm2'dir.
        Sahada yaklaşık 2.310.000 m3 görünür mermer rezervi tespit edilmiştir. Ancak bu kireçtaşlarının tabakalı ve çatlaklarının düzensiz olması nedeni ile işletme sırasında %70 oranında kayıpların olacağı tahmin edilmektedir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8931
Rapor Adı MANİSA-SARUHANLI-LÜTFİYE KÖYÜ AR:36184 NOLU MERMER SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu MERMER
Yer - Konum MANİSA MANİSA-SARUHANLI-LÜTFİYE KÖYÜ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1989
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar BAHTİYAR EREN HALİL TURGUT

MANİSA-SARUHANLI-LÜTFİYE KÖYÜ AR:36184 NOLU MERMER SAHASI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08931
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 132,93TL


Etiketler: MANİSA, MERMER, SARUHANLI, 8931