• İNEGÖL-DOMANİÇ-DÜĞENLİ ÇEVRELERİNDE YAPILAN DETAY PROSPEKSİYON RAPORU

 

2. ÖZET
        Arazide gerek yaya gerek oto ile yapılan prospeksiyonlarda granit içinde büyük bir fay sistemi veya yüzeyde aktif bir filon gelişi olup olmadığı geniş çapta araştırılmış, çatlak sistemlerinin birbirlerine olan ilgisi incelenmiş ayrıca çevredeki Neojen sedimanlarına bakılmış fakat bu üç çalışmadan da herhangi bir olumlu sonuç elde edilememiştir. Arazinin örtülü ve Neojende kumtaşı seviyelerinin yalnız derin dere içlerinde görülüp üst seviyelerin kalın kireçtaşları ile örtülü olması dolayısıyla herhangi bir cevherleşme bulunamamıştır.

3. ÇALIŞMA BÖLGESİ
        Detay ve oto prospeksiyon yapılan çalışma sahası, kuzeyde Kiranköy, Tahtaköprü; Doğuda Sefaköy; Güneyde Domaniç, Karamanlar; Batıda Keleş ile ile sınırlanmış olup, H23d3, d4, H22c3, c4, İ22b2, b3, b4, I23a1, a2, a3, a4 paftalarını kapsar.

4. JEOLOJİ
        Stratigrafi: Çalışılan saha Uludağ Masifine girmektedir ve kayaçlar yaşlıdan gence doğru şöyle sıralanmaktadır:

Rapor Özellikleri
Rapor No 8899
Rapor Adı İNEGÖL-DOMANİÇ-DÜĞENLİ ÇEVRELERİNDE YAPILAN DETAY PROSPEKSİYON RAPORU
Konu İNEGÖL-DOMANİÇ-DÜĞENLİ (BURSA) JEOLOJİ
Yer - Konum BURSA İNEGÖL-DOMANİÇ-DÜĞENLİ
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1981
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar M.ATALAY YÜKSEL

İNEGÖL-DOMANİÇ-DÜĞENLİ ÇEVRELERİNDE YAPILAN DETAY PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08899
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 91,06TL


Etiketler: BURSA, BURSA JEOLOJİ, DOMANİÇ, İNEGÖL, 8899