• TRABZON-YOMRA-KAYABAŞI (KANKÖY) BAKIR-ÇİNKO-PİRİT CEVHER YATAĞI ÖN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

ÖZET
        Maden yatağı Trabzon İli Yomra İlçesi Kayabaşı Köyü civarındadır. 1940, 1970-1977 yıllarında yapılan çalışmalar değerlendirilerek 1986-1988 yıllarında ayrıntılı jeoloji etüdü ve sondajlı aramalar yapılmıştır (19 sondaj toplam 2.931.10 m).
        Pontid tektonik birliğinde yer alan saha Alpin Orojenezi'nden etkilenmiştir. Dazit lav ve piroklastları, çamurtaşı, dazitik lav, tüf, breş, bazaltik lav ve aglomera, riyodasit, spilit, bazaltlardan  oluşan istif Üst Kretase-Eosen-Oligosen yaşındadır.
        Cevherleşme denizaltı volkanizmasına bağlı olarak, dazitik lav ve piroklastların tabanında istiflenmeye paralel olarak masif ve dissemine şekilli oluşmuştur.
        Ana cevher mineralleri pirit, kalkopirit, sfalerit, galenit ve fahlerzdir. Gang olarak silis, karbonat ve kil mineralleri izlenir.
        Yatak esas olarak N70oW, 38oNE doğrultu ve eğimli masif sülfid  yatağıdır.
        Kesit-blok yöntemi ile yapılan rezerv hesabı sonunda; 1.24 milyon ton görünür rezerv(% 1.11 Cu, % 17.735, % 0.08 Pb, % 0.23 Zn 14.3  gr/ton Ag, 0.4 gr/t Au) ve 2.07 milyon ton toplam rezerv (% 1.11 Cu, % 16.95, % 0.07 Pb, % 0.23 Zn, 13.9 gr/t Ag, 0.4 gr/t Au) bulunmuştur.
        Cevherin yeraltı üretim yöntemlerinden "yatay dilim dolgu" ile üretilebileceği belirlenmiş olup; işletilebilir rezerv: 0.56 milyon ton (% 2.02 Cu, % 19.4 S, %0.16 Pb, % 1.24 Zn, 26.9 gr/t Ag, 0.9 gr/t Au) kazanılabilir rezerv: 0.59 milyon ton (% 1.84 Cu, % 18.3 S, % 0.14 Pb, % 1.13 Zn, 24.5 gr/t Ag, 0.88 gr/t Au) hesaplanmıştır.
        Projede 60.000 t/yıl kapasite ile üretilecek cevher selektif flotasyonla konsantre edilerek %18 Cu-konsantre (240 gr/t Ag, 3.3 gr/t Au içerikli), % 55 Zn konsantre (36 gr/t Ag içerikli) ve % 42 S, pirit konsantresi üretilecektir. Miktarları sırasıyla ortalama olarak 5135, 1125 ve 16900 t/yıldır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8887
Rapor Adı TRABZON-YOMRA-KAYABAŞI (KANKÖY) BAKIR-ÇİNKO-PİRİT CEVHER YATAĞI ÖN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI
Konu BAKIR-ÇİNKO-PİRİT CEVHER YATAĞI ÖN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI
Yer - Konum TRABZON TRABZON-YOMRA-KAYABAŞI (KANKÖY)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.1989
Hazırlayan Birim FİZİBİLİTE ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar EKREM CENGİZ NURHAYAT ÖKTEM ORHAN BEKTİMUROĞLU

TRABZON-YOMRA-KAYABAŞI (KANKÖY) BAKIR-ÇİNKO-PİRİT CEVHER YATAĞI ÖN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08887
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 641,34TL


Etiketler: BAKIR, CEVHER, ÇİNKO, PİRİT, TRABZON, YOMRA, 8887