• EREĞLİ (KONYA)-BOR (NİĞDE) HAVZASI KİMYASAL TUZ YATAKLARI MADEN JEOLOJİ RAPORU

1. ÖZET
       
Ereğli-Bor Havzası'nın güneyinde mostra veren Oligosen yaşlı kalın denizel Ulukışla Anhidritleri, altta Üst Eosen yaşlı adayayı volkanizmasıyla, üstte ise Üst Miyosen yaşlı göl sedimanlarıyla diskordan olarak sınırlıdır. Bu anhidritlerin bir kısmı Orta Miyosen zamanında aşınarak Neojen Havzası'na Ca SO4 sağlanmıştır.
        Havzanın kuzey kenarı boyunca Üst Miyosen-Kuvaterner volkanizması kesişen doğrultu atımlı fay lokasyonlarından süregelmiştir. Bu süreçte volkanosedimenterler, havzanın güneyindeki sedimenter tortullarla yanal geçiş yapmıştır. Havzanın toplam Neojen Sedimanları kalınlığı 3000 m'yi bulmaktadır. Gömülü bir graben havzasıdır. Oligo-Neojen'de Tuzgölü Havzası'yla bitişik bir paleocoğrafya sergiler.
        TPAO Havza içinde (Ereğli'nin NW'da) tek bir sondaj yapmış (TG-9) ve kalın jips ve tuz yatakları kesmiştir. DSI Yeniköy Yöresi'nde 261 ve 8220 No'lu sondajlarda ve Aziziye Köyü Yöresi'nde 264 No'lu sondajda kırıntılı ilerlediği için ancak kalın jips tabakaları kesmiş olup hassas tuzlar yıkanmış olabilir.
        Ereğli-Bor düzlüğündeki keson kuyulardan alınan su numuneleri kimyasal analiz neticeleri, Acıkuyu-Badak, Çukurekinlik-Boztepe ve Akgöl-Cumhuriyet Köyü Yöreleri'nde tuz iyonları konsantrasyonlarının çok yüksek olduğunu göstermektedir. Bu grabenin ekseni boyunca gömülü tuz yataklarının bulunması söz konusudur. Bazen içindeki faylar boyunca volkanik emanasyonların, geçmişte gölsuyuna bugün ise yeraltı suyuna karışmış olması söz konusudur.
        Yöre N-S sıkışmalı Alpin Tektonizması'nın etkisi altında kalmıştır. NW/SE yönlü sağ yanal atımlı ve NE-SW yönlü sol yanal atımlı faylanmalar ve E-W eksen doğrultulu kıvrımlar ve N ve S yönlü Ofiolitik bindirmeler oluşmuştur. Ayrıca E-W gerilim kuvvetlerinin etkisi altında kalmıştır. Tuzgölü Havzası'ndaki tuz domlarının doğrultu atımlı faylar boyunca yer alması, havzamız için bir örnek oluşturabilir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8829
Rapor Adı EREĞLİ (KONYA)-BOR (NİĞDE) HAVZASI KİMYASAL TUZ YATAKLARI MADEN JEOLOJİ RAPORU
Konu KİMYASAL TUZ YATAKLARI
Yer - Konum EREĞLİ (KONYA)-BOR (NİĞDE) KONYA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.10.1989
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ABDULLAH METE ÖZGÜNER

EREĞLİ (KONYA)-BOR (NİĞDE) HAVZASI KİMYASAL TUZ YATAKLARI MADEN JEOLOJİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08829
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 1.157,98TL


Etiketler: BOR, EREĞLİ, KİMYASAL TUZ, KONYA, NİĞDE, SODYUM SÜLFAT, TUZ, 8829