• AFYON İLİ-GEBECİLER KÖYÜ-KIZILTEPE MERMER YATAĞI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

1. ÖZET
        Afyon'da 1987 ve 1988 yılları çalışma sezonunda, MTA Genel Müdürlüğü adına 1880 ÖİR'lı mermer sahasında detay etütler tamamlanmış ve sahanın ihaleye çıkarılması hazır hale getirilmiştir.
        Mermer sahası, ünlü İscehisar Mermerleri'nin devamı şeklinde düşünüldüğü için mevcut potansiyelin değerlendirilmesi önemli görülmüş, detay jeolojik etütler, rezerv, renk, kalite ve blok kontrolleri yapılarak çalışmalar sonuçlandırılmıştır.
        Eski çalışanlarca, İç Toros Kuşağı'nda bulunun çalışma alanı, tabanı görülmeyen ve bu kuşağın en yaşlı kaya  birimlerini oluşturan, granoblastik dokulu, şisti yapılı ve  görünüşte ileri derecede metamorfik kaya izlenimi veren,  aslında düşük dereceli metamorfizma gösteren (yeşil şist fasiyesi) ve "Afyon Metamorfitleri" olarak adlandırılmış birimler içerisinde, mermer; blok ve mercek konumlu olarak bulunmaktadır.
        İnceleme alanının en yaşlı birimini oluşturan Afyon  Metamorfitleri, mermerin yanı sıra kalkşist,  albit-klorit-muskovit-kuvarşist ve metakonglomera  düzeylerinden oluşmuştur.
        Afyon Metamorfitleri'nin yaşı günümüze değin kesin olarak saptanamamıştır. Ancak, Emirdağı Yöresi'nde bu metamorfikler üzerine detritik bir seviye ile diskordan olarak gelen ve kalın bir karbonat istifi oluşturan Emirdağ Kireçtaşları'nın yaşı Orta-Üst Triyas'tır. Buna göre Afyon Metamorfitleri'nin yaşı hakkında en azından Orta Triyas öncesi denilebilir.
        Çalışma alanındaki mermer, Afyon Metamorfitleri ile aynı yaşta olup, üzerine gelen birimler ise Pliyosen ve Kuvaterner çökellerinden ibarettir.
        1987 yılı çalışma sezonunda detay jeolojik etütleri (1/25.000) ve ön, tam teknolojik numune derlemeleri yapılan mermer sahamızda 1988 yılı çalışma sezonuda da yanal ve düşey renk, kalite kontrolleri ile blok tespitine yönelik detay çalışmalar yapılmış, bu çalışmalarda iş programları çerçevesinde önerilmiş toplam 150 m'lik sondajlı etütlerden faydalanılmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8762
Rapor Adı AFYON İLİ-GEBECİLER KÖYÜ-KIZILTEPE MERMER YATAĞI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU
Konu MERMER
Yer - Konum AFYON
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1989
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ERDAL GÜLSEREN

AFYON İLİ-GEBECİLER KÖYÜ-KIZILTEPE MERMER YATAĞI MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08762
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 392,64TL


Etiketler: AFYON, MERMER, 8762