• AFYON VE CİVARI URANYUM ARAMALARI RAPORU

AFYON VE CİVARI URANYUM ARAMALARI RAPORU

1.ÖZET
       
Afyon Uranyum aramaları proje sahası beş ayrı arama ruhsatını iyine alır.ruhsat sahaları 7 adet 1/25.000 ölçekli paftaya dağılmıştır. Ruhsat sahalarının haricinde, Bayat civarında 3 adet 1/25.000 ölçekli paftada ve Uşak-Banaz,Kütahya-Dumlupınar arasında 2 adet 1/100 000 ölçekli paftada genel prospeksiyon çalışmaları sürdürülmüştür.

  Sondajlı arama yapılan ruhsatlı sahaların sektörlere göre dağılımı şöyledir:
  1. Afyon-Merkez, Bolvadin Sektörü,
  2. Afyon-Gazlıgöl-İhsaniye, Gazlıgöl Sektörü,
  3. Afyon-Sandıklı, Sandıklı Sektörü,
  4. Afyon-Değirmendere, Bolvadin Sektörü,
  5. Afyon-Fethi Bey-Bolvadin Sektörü

        Sektörler önceki yıllarda yapılan çalışmalar sırasında belirlenmiştir.
        Proje sahasında Paleozoik, Mesozoik ve Senozoik yaşlı formasyonlar mostra vermektedir.Paleozoik yaşlı formasyonlar metamorfik Kayaçlardan ibarettir ve temeli oluştururlar.Mesozoik ise yaygınlığı fazla olmayan kireçtaşları ile temsil olunmaktadır. Metamorfiklerin ve kireçtaşlarının çanağında yer alan Senozoik yaşlı çökeller, alttan itibaren sırasıyla, yamaç molozu, tüf, tüfit (gölsel ve flüviyal) göl kireçtaşı, kırmızı renkli kumlu, siltli birimler ve alüvyonlardan ibarettir.
        Proje sahası içindeki en belirgin yapısal özellik, Afyon-Akşehir tektonik hattıdır.Bu hattı ruhsat alanları haricinde, dik ve eğik olarak kesen bir çok kırık hattı vardır.
        Bölgede arama ruhsatı alınan beş ayrı sahada toplam ilerlemeleri 3437.00 m olan 21 adet sondaj yapılmıştır.Kuyularda kırıntı determinasyonu ile elektrik ve gamma logları alınmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8722
Rapor Adı AFYON VE CİVARI URANYUM ARAMALARI RAPORU
Konu URANYUM
Yer - Konum AFYON
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1989
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar YUSUF TAHİR

AFYON VE CİVARI URANYUM ARAMALARI RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08722
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 968,91TL


Etiketler: AFYON, URANYUM, 8722