• ALMUS-ÇAMLIBEL (TOKAT), YILDIZELİ-ÇIRÇIR-KARAÇAYIR-HAFİK (SİVAS) YÖRELERİ KROM PROSPEKSİYON RAPORU

I. ÖZ
      İnceleme alanı, İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğu kesiminde Almus-Çamlıbel (TOKAT), Yıldızeli-Hafik (SİVAS) arasında yer almaktadır. Yaklaşık 600 km2'lik bir alanı kapsayan çalışma sahasında, D-B uzanımlı ofiyolitik kuşağın krom potansiyeli açısından incelenmesi ve önemli görülen sahaların belirlenmesi esas amacı teşkil eder. Bugüne kadar etüt sahasında krom cevherleşmesine ilişkin bir öncel çalışmaya rastlanılmamıştır. 1988 yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından projelen dirilen bu prospeksiyon çalışması sahada krom cevherleşmelerine yönelik ilk arama çalışmasıdır.
       Bölgede, D-B uzanımlı ofiyolitik kuşak farklı köken, yaş ve boyutlardaki kayaçlardan meydana gelmiş tektonik bir birim niteliğindedir. Tekelidağ Karışığı olarak adlandırılan söz konusu birimin hamurunu oluşturan egemen litoloji serpantinit ve kumtaşıdır. Blokları ise genellikle ofiyolit ve epiofiyolitik örtü birimleri ile bunların çeşitli derecelerde metamorfizmaya uğramış türevleridir. Oldukça serpantinleşmiş peridotitler (dunit-harzburjit), gabro diyabaz ve radiolarit arakatkılı pelajik kireçtaşı gibi derin deniz çökelleri ile bunlarla yanal ve düşey geçişli spilitik volkanikler en çok rastlanılan kaya türleri olup, hamur ve diğer bloklarla dokanağı ezik karakterlidir. Alınan numunelerde karışığa ait birimlerin yeşil şist metamorfizmasına uğradığı belirlenmiştir. Öncel çalışmaların bulguları da bu görüşü desteklemekle birlikte stilpnomelan ve glokofan gibi sürüklenim kuşaklarında rastlanılan yüksek basınç koşullarının belirteç mineralleri de saptanmıştır.
        Çalışmalar sonucunda genellikle küçük boyutlu 14 civarında krom ocak, yarma ve zuhurunun varlığı tespit edilmiş ve gerekli değerlendirmeleri yapılmıştır. Cevherli zonlar ile bunların içinde bulunduğu yankayaç dunit arasındaki sınır çoğunlukla ilksel, bazı hallerde ise tektoniktir. Tektoniğe bağlı cevherler, birincil cevherleşmelere oranla daha yüksek tenörlüdür.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8720
Rapor Adı ALMUS-ÇAMLIBEL (TOKAT), YILDIZELİ-ÇIRÇIR-KARAÇAYIR-HAFİK (SİVAS) YÖRELERİ KROM PROSPEKSİYON RAPORU
Konu KROM
Yer - Konum ALMUS-ÇAMLIBEL-YILDIZELİ-ÇIRÇIR-KARAÇAYIR-HAFİK ALMUŞ-ÇAMLIBEL-YILDIZELİ-ÇIRÇIR-KARAÇAYIR-HAFİK SİVAS TOKAT
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.12.1988
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar HAYRETTİN ÖZEN İLHAN ODABAŞI KASIM ÖZTEKEŞİN

ALMUS-ÇAMLIBEL (TOKAT), YILDIZELİ-ÇIRÇIR-KARAÇAYIR-HAFİK (SİVAS) YÖRELERİ KROM PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08720
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 335,14TL


Etiketler: ALMUS, ÇAMLIBEL, ÇIRÇIR, HAFİK, JEOLOJİ, KARAÇAYIR, KROM, PROSPEKSİYON, SİVAS, TOKAT, YILDIZELİ, 8720