• SAKARYA-KARASU,ZONGULDAK-EREĞLİ,KASTAMONU-ARAÇ BÖLGESİNDEKİ OOLİTİK DEMİR ZUHURLARININ PROSPEKSİYONU JEOLOJİSİ RAPORU

1. ÖZET
       
1986-1987 yıllarını kapsayan prospeksiyon metotlu bu çalışma ile Sakarya-Çamdağ tipi oolitik demir zuhurları araştırılmıştır.
        Çalışma alanı Sakarya-Karasu, Zonguldak-Ereğli, Kastamonu-Araç Bölgesi'ni kapsamaktadır.
        Geniş bir alanda genel jeoloji
        a. Sakarya-Karasu, Zonguldak-Ereğli,
        b. Kastamonu-Araç Bölgesi başlığı altında genel hatlarıyla toplanmıştır.
        Sakarya-Karasu, Zonguldak-Ereğli Bölgesi birbirleri ile ilişkileri sorunlu Paleozoyik ve Mesozoyik çökelleriyle kaplı olup, oolitik demir zuhurları Orta Devoniyen yaşlı birimler içinde mercekler şeklindedir.
        Kastamonu Araç Bölgesi'nde ise eski araştırmacılara göre Paleozoyik Prekambriyen üzerine ince, orta taneli konglomeratik kumtaşıyla gelir.
        Tabanda prekambriyen açık renkli gnayslar, mika şistler, gabro diyorit, granodiyorit, vb. kayaç topluluklarıyla temsil edilir, üzerine gelen Paleozoyik Ordovisyen ile başlar. Silüryen kuvarsit başta olmak üzere muhtelif birimler sunar. Devoniyen tabanda sert kireçtaşıyla başlar ve Jura tabanıyla girift yumrulu kireçtaşıyla son bulur. Jura Bölge'de transgresif olarak üst Devoniyen üzerine gelir. Tersiyer geniş alanlar kapsar. Kuvaterner traverten ve çakıl, kum, kil yığışımlarıyla temsil edilir.
        Sonuçta Zonguldak-Ereğli-Alaplı Bölgesi'nde %18.44 Fe, %57.36 SiO2 sonuçlu 1.250.000 ton ve Kastamonu-Araç Bölgesi'nde %31.2 Fe2O3 (Toplam), %56.8 SiO2 ihtiva eden 4.246.000 ton oolitli hematitli kuvarsitik kumtaşı tespit edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8539
Rapor Adı SAKARYA-KARASU,ZONGULDAK-EREĞLİ,KASTAMONU-ARAÇ BÖLGESİNDEKİ OOLİTİK DEMİR ZUHURLARININ PROSPEKSİYONU JEOLOJİSİ RAPORU
Konu OOLİTİK DEMİR
Yer - Konum SAKARYA-KARASU,ZONGULDAK-EREĞLİ,KASTAMONU-ARAÇ TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.05.1988
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar CEVAT BİÇEN İBRAHİM SARI ŞERİF YILMAZ

SAKARYA-KARASU,ZONGULDAK-EREĞLİ,KASTAMONU-ARAÇ BÖLGESİNDEKİ OOLİTİK DEMİR ZUHURLARININ PROSPEKSİYONU JEOLOJİSİ RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08539
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 169,90TL


Etiketler: DEMİR, EREĞLİ, KASTAMONU, OOLİTİK DEMİR, SAKARYA, TÜRKİYE, ZONGULDAK, 8539