• HİMMETOĞLU (GÖYNÜK-BOLU) SAHASININ BİTÜMLÜ ŞEYL OLANAKLARI VE SONDAJLARI

ÖZET
        Bolu, Göynük'ün 34 km GB'sında yer alan çalışma alanında yüzeylenen en yaşlı birim Seben Formasyonu olup, yaşı Maestrihtiyen'dir.Bunun üzerine uyumlu olarak sırasıyla Maestrihtiyen yaşlı Taraklı Formasyonu Paleosen yaşlı Selvipınar Kireçtaşı ve yine aynı yaşlı Ağsaklar Formasyonu gelir. Bitümlü şeyl ve linyit içeren Orta Miyosen yaşlı Himmetoğlu Formasyonu ise Ağsaklar Formasyonu üzerine açısal uyumsuzlukla yer alır.
        Sahada 1985 yılında TKİ adına MTA tarafından 16 adet sondaj yapılmıştır. Bu sondajların kestiği bitümlü şeyl seviyeleri izlenerek karot numuneleri alınmıştır. Ayrıca yine sahada, önceki yıllarda (1980-1984) yapılan 38 adet sondaja ait karotlar incelenerek, bunlardan bitümlü şeyl kesen 25 tanesi değerlendirilmiştir.
        Tüm çalışmalar sonucunda Himmetoğlu Sahası'nda linyitin hemen üzerinde yer alan ve kalınlığı 1-19 m arasında değişen bir bitümlü şeyl zonu belirlenmiştir. Karot numuneleri üzerinde yapılan analizlerde sahadaki bitümlü şeyllerin ısıl değerinin, yer yer 5456 kcal/kg kadar çıktığı belirlenmekle birlikte ortalama 1390 kcal/kg ortalama kül oranının %63.08 su oranının %0.67-11.96 yoğunluğunun 2.12 gr/cm3 ve bitüm oranının %10 olduğu anlaşılmıştır.
        Sahada görünür 23.375.661 ton bitümlü şeyl rezervi belirlenmiştir.Bu rezervin ortalama kalori değeri 1576 kcal/kg'dır.
        Saha açık işletmeye elverişli olup, halen linyit üretimi yapılmaktadır.Linyitin hemen üzerinde bulunan bitümlü şeyller dekapaj malzemesiyle birlikte atılmaktadır. Bu nedenle bitümlü şeyl üretimi için ek bir ödenek gerekmemektedir.
        Sahadaki bitümlü şeyllerden faydalanılmak istendiğinde önce sahayı temsil eden yaklaşık 100 ton numune üzerinde yakma deneylerinin yapılması gereklidir.
        Bu amaçla söz konusu numune 1988 yılında F.Almanya'ya gönderilmiştir.
        Ayrıca bitümlü şeyllerin rezerv ve kalitelerinin daha iyi belirlenebilmesi için sahada ilave sondajlara da ihtiyaç vardır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8533
Rapor Adı HİMMETOĞLU (GÖYNÜK-BOLU) SAHASININ BİTÜMLÜ ŞEYL OLANAKLARI VE SONDAJLARI
Konu BİTÜMLÜ ŞEYL
Yer - Konum BOLU GÖYNÜK-BOLU
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.11.1988
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR.MEHMET ŞENER MEHMET TAKA

HİMMETOĞLU (GÖYNÜK-BOLU) SAHASININ BİTÜMLÜ ŞEYL OLANAKLARI VE SONDAJLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08533
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 505,52TL


Etiketler: BİTÜMLÜ ŞEYL, BOLU, GÖYNÜK, 8533