• HACIBEKTAŞ,GÜLŞEHİR,KALABA (NEVŞEHİR)-HİMMETDEDE (KAYSERİ) ARASININ JEOLOJİSİ

HACIBEKTAŞ, GÜLŞEHİR, KALABA (NEVŞEHİR)-HİMMETDEDE (KAYSERİ) ARASININ JEOLOJİSİ

ÖZET
       
Çalışma alanı, İç Anadolu Bölgesi'nde, Kırşehir Masifi güney ucunda yer almaktadır. Nevşehir İli'ne bağlı Hacıbektaş ve Gülşehir İlçeleri ile Himmetdede ve Kalaba arasında kalan alan çalışılmış tır. Çalışmanın amacı, yörenin 1/25.000 ve 1/100.000 ölçekli jeoloji haritalarını hazırlamak ve bu konuda jeoloji bilgi birikimini sağlamaktır. Arazi çalışmaları 07 Haziran-01 Ekim 1987 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
        Yörede ve yakın çevresinde jeoloji ve başka amaçlı olarak eski incelemeler vardır. Bunlardan Reul (1954), Erguvanlı (1954), Becker (1956), Lebküchner (1857), Pisoni (1961), Beekman (1963), Sassano (1964), Lange (1968), Kayakıran (1979), Aydın (1984), Atabey ve diğerleri (1987) sayılabilir.
        Bölge jeolojisi, Premesezoyik-Paleozoyik birimleri, Kretase birimleri, Tersiyer birimleri ve Kuvaterner birimlerinden oluşmaktadır. Genellikle fillat, serisit-kloritşist, kalkşist, mermer ve kuvarsittin oluşan Tamadağ Formasyonu ile orta-kalın tabakalı iri kristalli mermerlerden oluşan Bozçaldağ Formasyonu Kaman Grubu'nu oluşturur. Kaman Grubu'nun yaşı Premesozoyik-Paleozoyik'tir.
        Kretase'yi Karadağ Graniti temsil eder. Karadağ Graniti; granit, granadiyorit, granit porfir, granodiyarit porfir, diyorit porfir, siyenit, monzorit, lökogranit türü kayalardan oluşmaktadır. Yaşı Kampaniyen-Maestrichtiyen öncesi kabul edilmiştir.
        Tersiyer yaşlı olarak, 5 formasyon, 8 üye ile Bozdağ Volkaniti, Kızılkaya İgnimbriti tanımlanmıştır. Ayhan Formasyonu, çamur ve moloz akması, örgülü akarsu ve bar çökellerinden oluşan Saytepe Üyesi, kumtaşı ve kumlu marnlardan oluşan Esefin Üyesi, silisli, orta tabakalı kireçtaşı ile bitümlü şist ve kumtaşından oluşan Kubaca Üyesi, konglomera, kumtaşı, miltaşından oluşan İlicek Üyesi ile kumtaşı meydana gelmektedir. Ayhan Formasyonu Lütesiyen öncesi yaşlı kabul edilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8523
Rapor Adı HACIBEKTAŞ,GÜLŞEHİR,KALABA (NEVŞEHİR)-HİMMETDEDE (KAYSERİ) ARASININ JEOLOJİSİ
Konu HACIBEKTAŞ,GÜLŞEHİR,KALABA (NEVŞEHİR)-HİMMETDEDE (KAYSERİ) ARASININ JEOLOJİSİ
Yer - Konum HACIBEKTAŞ,GÜLŞEHİR,KALABA (NEVŞEHİR)-HİMMETDEDE (KAYSERİ) NEVŞEHİR
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1988
Hazırlayan Birim JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar EŞREF ATABEY HALİL YUSUFOĞLU MÜNİR CANPOLAT NİYAZİ TARHAN

HACIBEKTAŞ,GÜLŞEHİR,KALABA (NEVŞEHİR)-HİMMETDEDE (KAYSERİ) ARASININ JEOLOJİSİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08523
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 383,73TL


Etiketler: HACIBEKTAŞ, KAYSERİ, KAYSERİ JEOLOJİ, NEVŞEHİR, NEVŞEHİR JEOLOJİ, 8523