• DİVRİĞİ-SİVAS YÖRESİ KROM PROSPEKSİYON RAPORU

1. ÖZET
       
Rapor, Sivas-Erzincan Krom Prospeksiyon Projesi dahilinde, 1987 yılında yapılan Divriği-Sivas Yöresi'nin krom prospeksiyon çalışmalarının sonuçlarını kapsamaktadır.
        Çalışma sahası Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Güneyinde Toros Dağ oluşumunun kuzeydoğusunda yer almaktadır. Bölgede Paleozoyik çökelleri, Mesozoyik çökelleri ve ofiyolit karışılığı, Tersiyer çökelleri, asit intrüsif ve volkanitleri görülür. Çalışma alanında tektonik kökenli harzburjitler, dunitler ve kromititler bulunmaktadır. Krom cevherleşmeleri poriform tipte devamlı veya devamsız yataklar halinde olup tektonik kökenli dunitler içinde bulunmaktadır. Cevherli zonlar saçılmış, bantlı, nadiren nodüler veya fayların breşik zonlarında masif karekterde olarak izlenmektedir. Ortalama tenörler nodüllü, saçılmış ve bantlı karekterdeki zonlarda %10-40 Cr2O3 aralığında, masif cevherin bulunduğu zonlarda ise % 40-50 Cr2O3 arasında değişmektedir. Cevher genellikle bir dunit kılıf içinde veya bir dunit merceği içinde izlenmektedir. Çalışma alanında bazı sahalarda cevherli zon iç yapıyla uyumludur. Bazı sahalarda ise faylara bağlı olarak ilksel konumlarını kaybetmişlerdir.
        Sonuç olarak çalışılan bölgenin krom potansiyeli değerlendirilmeye ve önemli görülen sahalar tespit edilmeye çalışılmıştır. Derindere, Asmalıdere, Kızıltepe ve Kayabaşı Tepe Ocakları krom potansiyeli yönünden önemli (birkaç bin ton dolayında potansiyele sahip) görülmüştür. Diğer ocak ve yarmalarda birkaç yüz ton veya daha az cevher potansiyeli olduğu gözlenmiştir.
        Bu sahalarda Asmalıdere Sahası için Genel Müdürlük adına ruhsat alınması önerilmiştir. Saha için yapılan arama ruhsat müracaatı hak sağlamamıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8520
Rapor Adı DİVRİĞİ-SİVAS YÖRESİ KROM PROSPEKSİYON RAPORU
Konu KROM
Yer - Konum DİVRİĞİ-SİVAS SİVAS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1988
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar A.BAKİ ÇAĞLAYAN

DİVRİĞİ-SİVAS YÖRESİ KROM PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08520
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 323,52TL


Etiketler: DİVRİĞİ, KROM, SİVAS, 8520