• YOZGAT-SORGUN YS-I SICAKSU SONDAJI BİTİRME RAPORU

1. ÖZET
       
Yozgat-Sorgun Kaplıcaları'nın sıcaksu imkanlarının arttırılması amacıyla daha önce yapılan jeolojik ve jeofizik etütlerin sonuçları doğrultusunda anılan yörede sıcaksu sondajı yapılmıştır.
        Kaplıca çevresinde görülebilen en eski birim Paleosen'de yerleşen granodiyoritlerdir. Bu birimin üzerinde Eosen yaşlı kırıntılar ve karbonatlar yer alır. Eosen yaşlı birimlerin üzerine Neojen'de çökelen karasal istif ve alüvyonlar gelmektedir. Genç Alpin Hareketlerden etkilenen bölgede yapısal hatlar genellikle doğu-batı gidişlidir.
        Granodiyeritler hazne kaya, Eosen'in killi ve marnlı seviyeleri de örtü kaya niteliğindedir. Yozgat Yöresi'nde yaygın olarak gözlenen volkanikler ısıtıcı görevini yapmışlardır.
        Bölgedeki sıcaksuyun çok dar bir alanda yoğunlaşarak granodiyoritin çatlaklarından yada paleotopografyadaki eski bir fay zonundan yükseldiği ve alüvyona yayıldığı sonucuna varılmıştır.
        Kaplıca çevresinde yapılan YS-I sondajında 104.50 m'ye inilmiş ve 4 lt/sn debili, 75°C sıcaklıklı termal su artezyen yapmıştır. Kısa süreli kompresör testleri ise 30 lt/sn dolayında sıcaksuyun pompajla alınabileceğini ortaya koymuştur.
        Sağlık açısından kullanılması halinde basınçlı su günde 987 kişiye, pompajla alınacak su da 7405 kişiye hizmet verebilecek miktardadır. Sondajda elde edilen termal su, kaplıcacılık dışında ısıtmacılıkta da kullanılabilecektir.
        Kimyasal analizlere göre, fluor içeren, sodyumlu, kalsiyumlu, klorürlü, sülfatlı sıcaksular sınıfına giren sondaj suyunun kabuklanma yapmadığı gözlenmiştir.
        Kaplıca kuyularının ve sondajın korunma alanları belirlenerek, bu doğal kaynağın her türlü fiziksel ve biyolojik etkiden karanması amaçlanmıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8485
Rapor Adı YOZGAT-SORGUN YS-I SICAKSU SONDAJI BİTİRME RAPORU
Konu SICAKSU SONDAJI
Yer - Konum YOZGAT YOZGAT-SORGUN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.1988
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar BALKIRAY KESKİN ÇAĞATAY ERGİN KEMAL AKPINAR

YOZGAT-SORGUN YS-I SICAKSU SONDAJI BİTİRME RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08485
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 95,74TL


Etiketler: SICAKSU SONDAJI, SORGUN, YOZGAT, 8485