• REFAHİYE,ÇATALÇAM,BAŞKÖY,ÇATALARMUT (ERZİNCAN) ARASINDAKİ BÖLGENİN KROM PROSPEKSİYON RAPORU

1. ÖZET
       
Bu çalışma, MTA'nın Krom Arama Projesi kapsamında 1984 yılında Erzincan ve çevresindeki Ultramafitlerde başlattığı çalışmaların bir devamı niteliğindedir. Prospeksiyon aşamasında yapılmış bu çalışma ile, etüt alanı içindeki kromit ocak, yarma ve mostralarında izlenen cevherlerin jeolojik, mineralojik, tenör ve konumları hakkında bilgiler elde edilerek çalışma alanının krom cevherleşmesi yönünden bir değerlendirmesi yapılmıştır.
        Prospeksiyonu yapılan saha 700 km2'lik bir alanı kapsamakta olup, bu alan içinde 60 kadar krom ocak yarma ve mostra tespit edilmiştir. Bunların 1/25.000 ölçekli jeoloji haritaları üzerindeki konumları, özellikleri ve birbirleri ile olan ilişkileri tespit edilmeye çalışılmıştır.
        Çalışma sahasında Erzincan-Refahiye arasında bir peridotit ara zonu ile kuzey ve güney sınırları boyunca gelişmiş ofiyolitik karmaşık (tektonik karmaşık) esas litolojik birimleri oluşturmaktadır. Bunlardan tektonik Karmaşık'ta herhangi bir krom zuhuru tespit edilmemiştir. Krom zuhurları esas itibariyle peridotit ara zonu olarak kabul edilen Ultramafit tektonitlerde izlenmektedir.
        Tektonitler başlıca harzburjit, dunit ve bunları kesen dolerit daykları ile dunitlere bağlı podiform kromitit kütlelerinden oluşur. Harzburjitler dunitlere oranla daha fazla bir yayılıma sahiptir. Çalışma alanının güneyinde (Esesi Yaylası'nda) sınırlı bir alanda da olsa kümülat kayaçlar görülmekte bunlar, bir fay zonu ile tektonitlerin üzerine gelmektedir.
        Tektonik etkinliklerin görüldüğü alanlar ile dokanaklarda Ultramafitlerin aşırı derecede serpantinleştiği görülmektedir. Serpantinleşme derecesi bu kesimlerde % 80 civarındadır.
        Dunit-harzburjit bantlaşmasından oluşan bileşimsel katmanlanmalar ile Cevher zonlarının uzanımları yerel birkaç aykırılık dışında genellikle birbirine uyumludur. Genel doğrultu GB-KD, D-B, KB-GD, eğim ise K, KB, KD'ya doğrudur.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8457
Rapor Adı REFAHİYE,ÇATALÇAM,BAŞKÖY,ÇATALARMUT (ERZİNCAN) ARASINDAKİ BÖLGENİN KROM PROSPEKSİYON RAPORU
Konu KROM
Yer - Konum ERZİNCAN REFAHİYE,ÇATALÇAM,BAŞKÖY,ÇATALARMUT (ERZİNCAN)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1988
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ALİ DEMİR

REFAHİYE,ÇATALÇAM,BAŞKÖY,ÇATALARMUT (ERZİNCAN) ARASINDAKİ BÖLGENİN KROM PROSPEKSİYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08457
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 476,56TL


Etiketler: BAŞKÖY, ÇATALARMUT, ÇATALÇAM, ERZİNCAN, KROM, REFAİYE, 8457