• ORTA ANADOLU POLİMETAL ARAMALARI MURAT DAĞI JEOKİMYASAL TAHKİK ÇALIŞMALARI RAPORU

1. ÖZET
        1986 yılında "Orta Anadolu Polimetal Maden Arama Projesi" adı altında, Muratdağı Yöresi'nde, K23-a2,a3,b1 ve J23-c4 1/25.000 ölçekli paftalarda yer alan 1,2,3,4,5,14,15 no'lu hedef sahalarda tahkik jeokimya çalışmaları yapıldı. Bu hedef sahalar 1985 yılında genel jeokimya çalışmaları sonucunda elde edilmiş olan jeokimyasal anomali sahalarıdır. Arazi çalışmaları dere yamaçları ve sirtlar boyunca toprak örnekler alınarak yapılmıştır. Ayrıca MTA'ya ait bir ruhsat sahasında 100 m aralıklarla karelaj yöntemi uygulanarak toprak örnekler alınmıştır. Tüm sahadan toplam 1874 adet toprak örnek, 18 adet kimyasal, 11 adet mineralojik, 32 adet petrografik amaçlı kaya örneği derlenmiştir. Toprak örneklerinin Cu-Pb-Zn-As-Sb-Mo-Ag element analizleri Balıkesir Bölge Laboratuvarı'nda yapılmıştır.
        Araştırma alanı içinde en eski litolojik birimi olası Permiyen yaşlı şistler (Çapadağ Üyesi) ile mermerler (Kocadağ Üyesi) teşkil etmekte kuzeyde yüzlekler vermektedirler. Metamorfikleri Jura yaşlı Aşağı Belova Formasyonu üstler (metasedimentlerden oluşan Yargediktepe Üyesi, dolomitik kireçtaşlarından oluşan Çeçeklikaya Üyesi). Bu formasyon Üst Kretase yaşlı Murat Dağı melanjı tarafından tektonik olarak üstlenmektedir. Bu birimler içine Paleosen yaşlı Baklan graniti sokulum yapmıştır.
        Paleosen yaşlı Sazköy Formasyonu örtü olarak bu birimleri üstlemektedir.
        Miyosen, kumtaşı, killi kumtaşı, kumlu killi kireçtaşı ardalanması ile başlar (Canbulat Üyesi). Bunları porfirik andezit, riyolit, riyodasit ve tüflerden oluşan vokanitler (Karacahisar Volkanitleri) üstler.
        Pliyosen, kaba klastikler, az tutturulmuş çok kökenli çakıltaşları ile örneklenirler (Akçaalan ve Burhaniye Formasyonu).
        Analiz sonuçları bilgisayarda MAX (Multivariate Analysis for Exploration) programı kullanılarak değerlendirilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8456
Rapor Adı ORTA ANADOLU POLİMETAL ARAMALARI MURAT DAĞI JEOKİMYASAL TAHKİK ÇALIŞMALARI RAPORU
Konu POLİMETAL ÇALIŞMALARI (BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO-ARSENİK-ANTİMON)
Yer - Konum ORTA ANADOLU TÜRKİYE
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1988
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar ŞENER GONCA

ORTA ANADOLU POLİMETAL ARAMALARI MURAT DAĞI JEOKİMYASAL TAHKİK ÇALIŞMALARI RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08456
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 926,94TL


Etiketler: ANTİMON, ARSENİK, BAKIR, ÇİNKO, KURŞUN, ORTA ANADOLU, TÜRKİYE, 8456