• SARICAKAYA (ESKİŞEHİR) VE ÇAMALAN-BEYDİLİ (ANKARA) BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ VE BİTÜMLÜ ŞEYL OLANAKLARI

ÖZET
       
Batıda Eskişehir'in Sarıcakaya İlçesi ile doğuda Ankara'nın Nallıhan İlçesi Beydili (Çamalan) Nahiyesi'nin Subaşıdere Köyü arasında, Sakarya Nehri boyunca dar bir şerit halinde uzanan çalışma sahasında Paleozoyik, Mesozoyik ve Senozoyik yaşlı birimler yüzeylemektedir.
        Paleozoyik, glokofan şist, muskovit şist ve mermer tekrarlanmasından oluşan metamorfitler ve bunları kesen granitlerle temsil olunur.
        Mesozoyik, çalışma sahası kuzeyinde yer alan Jura-Kretase yaşlı Soğukçam Kireçtaşları'ndan oluşmuştur ve diğer birimlerle tektonik ilişkilidir.
        Tersiyer'de ise eski araştırıcıların Kızılçay Grubu ve Kızılçay Formasyonu diye tanımladıkları Paleosen-Eosen yaşlı çökeller yer alır. Bu çökellerin bitümlü şeyl içermeleri nedeniyle çalışmalar bunlar üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Beyköy, Çamalan ve Laçin Formasyonları ile Çamalan Formasyonu içerisinde bitümlü şeylerin yoğunlaştığı seviyeleri kapsayan Kepeztepe Üyesi ayırtlanıp, tanımlanmıştır. Ayrıca Miyosen yaşlı Sarıcakaya Volkanitleri ve Pliyosen yaşlı genç çökeller ayırtlanmıştır. Paleozoyik yaşlı metamorfitlerle granitler ve Jura-Kretase yaşlı Soğukçam Kireçtaşları temel olarak kabul edilmiş haritalanmış ancak detay olarak incelenmemiştir.
        Çalınma sahasında muhtemelen Eosen sonundaki tektonik olayların etkisiyle kuzeyden gelen birimler, güneyde yer alan daha dayanıklı Paleozoyik yaşlı metamorfik kayaçlar arasında sıkışan çökel istif kıvrımlanmış ve kırılmıştır. Daha sonra meydana gelen volkanik faaliyetlerinde etkisi ile bölge bu günkü konumunu kazanmıştır.
        Saha gözlemleri, kesit ölçümleri ve laboratuar çalınmaları sonunda bölgede 2-30.5 m arasında değişen kalınlığa sahip ekonomik değerde bitümlü şeyi tespit edilmiştir. Söz konusu bitümlü şeyler ortalama % 0.00-2.66 su ve % 57.77-89.46 kül içermekte olup, 80-1550 kcal/kg aşağı kalori ve 111-1653 kcal/kg yukarı kalori değerinde ısı gücüne sahiptir. Yapılan hesaplamalar sonunda 800 kcal/kg ve üzerindeki ısı gücüne sahip 300 milyon ton mümkün+muhtemel bitümlü şeyl rezervi belirlenmiştir. Söz konusu rezervin bir bolümü örtülü olup işletme güçlükleri söz konusudur.
        Bölgenin 1/10.000 ölçekte, (Daha detaya jeolojik etüdünün ve gerekli sondaj çalışmalarının yapılması önerilmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8400
Rapor Adı SARICAKAYA (ESKİŞEHİR) VE ÇAMALAN-BEYDİLİ (ANKARA) BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ VE BİTÜMLÜ ŞEYL OLANAKLARI
Konu JEOLOJİ VE BİTÜMLÜ ŞEYL OLANAKLARI
Yer - Konum ESKİŞEHİR SARICAKAYA-ESKİŞEHİR VE ÇAMALAN-BEYDİLİ-ANKARA
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.05.1987
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar DR.MEHMET ŞENER SALAHİ GRANİT

SARICAKAYA (ESKİŞEHİR) VE ÇAMALAN-BEYDİLİ (ANKARA) BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ VE BİTÜMLÜ ŞEYL OLANAKLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08400
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 347,37TL


Etiketler: ANKARA, BEYDİLİ, BİTÜMLÜ ŞEYL, ÇAMALAN, ESKİŞEHİR, JEOLOJİ, SARICAKAYA, 8400