• LANDSAT-4 THEMATIC MAPPER (TM) GÖRÜNTÜLERİNDEN YARARLANILARAK KARS VE AĞRI YÖRESİNİN JEOLOJİSİ İLE OFİYOLİTLERLE İLİŞKİLİ CEVHERLEŞMELERİN İNCELENMESİ

ÖZ
      Horasan-Sarıkamış-Kağızman-Tuzluca-Ağrı Yöresi'ndeki kaya birimlerini haritalamak ve altın aramalarına yönelik hedef saha belirlemek amacıyla 1/50.000 ve 1/100.000 ölçekli yapay renkli Landsat-4 Thematic Mapper (TM) görüntüleri ile arazi verileri kullanılmıştır. Bu çalışmayla sahada alttan üste doğru metamorfikler, ofiyolitler, ofiyolitli melanj, Üst Kretase Fliş ve Kireçtaşı, değişik litolojik özellikte Tersiyer Yaşlı Birimler ve volkanikler belirlenerek 1/100.000 ölçekte haritalanmıştır. Ofiyolitler ve melanj; yer yer diyabaz, gabro, anortosit ve granitik (plajiogranit, kuvars diyorit, granodiyorit ve diyorit) sokulumları tarafından kesilmektedir. Granodiyorit, diyorit ve kuvars diyoritin ofiyolitleri kestiği yerlerde, özellikle gabro sokulmalarında ve serpantinlerde list venitleşme gelişmiştir. Güllüceler Köyü'nden (Sarıkamış) geçen Kuru Dere'nin başlangıcında (Kum sırtının kuzeyi) gabro sokulumundaki kalkopiritli-piritli kuvars damarında altın bulunmuştur. Ayrıca gabro sokulumları ile granodiyorit, kuvars diorit ve serpantinleşmiş peridotit kontaklarının da altın içerdiği ve yöredeki altınlarında granodiyorit veya kuvars diyoritten kaynaklandığı düşünülmektedir.
       Sarıkamış-Kağızman Yöresi'ndeki altın oluşumu ile Sevan-Akera ofiyolit zonunda (Küçük Kafkasya, S.S.C.B) bulunan Zod Altın Yatağı literatürden, ofiyolitlerle ilişkili Vedi altın oluşumu ise hem literatür ve hem de Landsat-4 TM görüntüleri kullanılarak karşılaştırılmış, oluşum ve yankayaç açısından pek çok benzerlikler bulunmuştur.
       Elde edilen tüm veriler değerlendirilerek Horasan, Sarıkamış Kağızman ve Tuzluca Yöresi'nde altın aramalarına yönelik birçok hedef saha saptanmıştır.

 

Rapor Özellikleri
Rapor No 8363
Rapor Adı LANDSAT-4 THEMATIC MAPPER (TM) GÖRÜNTÜLERİNDEN YARARLANILARAK KARS VE AĞRI YÖRESİNİN JEOLOJİSİ İLE OFİYOLİTLERLE İLİŞKİLİ CEVHERLEŞMELERİN İNCELENMESİ
Konu BÖLGENİN JEOLOJİSİ İLE OFİYOLİTLERLE İLİŞKİLİ CEVHERLEŞMELERİ
Yer - Konum AĞRI KARS
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.03.1988
Hazırlayan Birim JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar BAHRİ YILDIZ

LANDSAT-4 THEMATIC MAPPER (TM) GÖRÜNTÜLERİNDEN YARARLANILARAK KARS VE AĞRI YÖRESİNİN JEOLOJİSİ İLE OFİYOLİTLERLE İLİŞKİLİ CEVHERLEŞMELERİN İNCELENMESİ

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08363
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 236,18TL


Etiketler: AĞRI, CEVHERLEŞME, JEOFİZİK, JEOLOJİ, KARS, LANDSAT-4, OFİYOLİT, 8363