• AFYON (ÖMER-GECEK-GAZLIGÖL) JEOTERMAL ALANLARININ JEOMORFOLOJİSİ VE ARAZİ KULLANIM OLANAKLARI

1. ÖZET
        Batı Torosların Antalya - Isparta Büklümü'nün en kuzeyinde yer alan çalışma alanımız, bölgede geniş yayılımı olan Paleozoyik yaşlı metamorfitler ile üzerine gelen Neojen volkanitleri ve karasal çökellerinden oluşur. Bölge, olasılıkla Orta - Üst Pliyosen'e kadar kara durumunda kalarak, sürekli aşınma alanı olmuştur. Tektonik ve klimatik dönemlere bağlı olarak farklı evrelerde gelişen aşınma yüzeyleri, seki sistemleri ve diğer jeomorfolojik birimler, bölgenin Kuvaterner'de genelde yükseldiğini ortaya koymuştur. Morfolojik birimlerden giderek saptanan genç fayların depremsel özelliği, jeotermal alanları çevresinde günümüzde de sürmektedir.
        Afyon Jeotermal alanlarındaki zengin sıcak su potansiyeli ve buna paralel olarak sıcak suların değişik kullanımları için uygun jeomorfolojik birimlerin bulunuşu, uygulamaları kolaylaştıracaktır.
        İlk aşamada, Ömer, Gecek ve Gazlıgöl Jeotermal Alanları'nda; kaplıca turizmi, seracılık, çiftlik ısıtmacılığı gibi uygulamalar için uygun alanlar belirlenmiştir.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8362
Rapor Adı AFYON (ÖMER-GECEK-GAZLIGÖL) JEOTERMAL ALANLARININ JEOMORFOLOJİSİ VE ARAZİ KULLANIM OLANAKLARI
Konu JEOTERMAL
Yer - Konum AFYON AFYON (ÖMER-GECEK-GAZLIGÖL)
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1982
Hazırlayan Birim ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar MUAMMER ATİKER

AFYON (ÖMER-GECEK-GAZLIGÖL) JEOTERMAL ALANLARININ JEOMORFOLOJİSİ VE ARAZİ KULLANIM OLANAKLARI

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08362
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 255,06TL


Etiketler: AFYON, GAZLI GÖL, GECEK, JEOTERMAL, ÖMER, 8362