• GÜNDÜZLER-SEPETÇI-MARGI-TAYCILAR-BAŞÖREN (ESKIŞEHIR) YÖRESININ KROM PROSPEKSIYON RAPORU

1. ÖZ
       Rapor Gündüzler-Sepetçi-Margı-Taycılar-Başören (ESKİŞEHİR) Yöresi'nin krom prospeksiyon çalışmalarının sonuçlarını kapsamaktadır. Çalışma alanında büyüklü küçüklü 150 dolayında krom cevheri yatak ve zuhurunun bulunduğu ortaya çıkarılmıştır.
       Krom cevherleşmeleri podiform tipte yataklar halinde olup tektonit kökenli dünitler içerisinde bulunmaktadırlar.
       Cevherli zonlar bantlı ve saçılmış karakterde olup çoğu yerde dünit bant ve mercekleri içermektedirler. Bu durum zonların sistematik olarak ortalama tenörlerinin bulunmasını çok zorlaştırmaktadır. Genel olarak alınacak olursa cevherli zonların ortalama tenörleri %10-30 arasında değişmektedir.
       Cevherli zonların doğrultuları genelde K-G, KB-GD olup eğimleri yaklaşık 60o-75o ile D ve KD'dur. Cevherin içerisinde bulunduğu yan kayaç dünit ile ilişkisi çoğunlukla ilksel nadiren tektoniktir.
       Yörede krom cevheri yönünden önemli görülen Kömürcü, Erenler, Başören sahalarında Genel Müdürlük adına ruhsat alınması önerilmiştir. Bu sahalardaki cevher potansiyelini ortaya çıkarmak için detay maden jeolojisi etütleri yapmak gerekmektedir.
       Ancak talep edilen müracaatlar hak sağlamadığından önerilen detay etütler yapılamamıştır.

Rapor Özellikleri
Rapor No 8359
Rapor Adı GÜNDÜZLER-SEPETÇI-MARGI-TAYCILAR-BAŞÖREN (ESKIŞEHIR) YÖRESININ KROM PROSPEKSIYON RAPORU
Konu KROM
Yer - Konum ESKİŞEHİR GÜNDÜZLER-SEPETÇI-MARGI-TAYCILAR-BAŞÖREN
Dil TÜRKÇE
Yayın Tarihi 01.01.1988
Hazırlayan Birim MADEN ETÜT VE ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yazarlar FARUK ORTALAN

GÜNDÜZLER-SEPETÇI-MARGI-TAYCILAR-BAŞÖREN (ESKIŞEHIR) YÖRESININ KROM PROSPEKSIYON RAPORU

  • Markalar MTA
  • Ürün Kodu: DR08359
  • Stok Durumu: Stokta var
  • 346,73TL


Etiketler: BAŞÖREN, ESKİŞEHİR, GÜNDÜZLER, KROM, MARGI, SEPETÇİ, TAYCILAR, 8359